2012 januari examen

Hoofdvraag:

  1. Je krijgt een matrijsketen van DNA en daar moet je de aminozuren van geven, en dan alles uitleggen zo van 'waar? mechanisme? molecuulnaam?'.

(let op de matrijs lees je af van 3' naar 5')

Bijvragen:

  1. Geef de uniformiteitswet van Mendel + een zelfgekozen voorbeeld
  2. Teken een eukaryotische cel na de telofas en voor de cytokinese van mitose met 2n=4 en benoem alle delen + vraagje of 2n=4 ook meiotische deling zou kunnen ondergaan (JA)
  3. De plaats in de cel geven van 10 begrippen.( pectine, ORI, H2O2=peroxysomen, autofagie, signaalpeptidase, actief centrum, chiasmata, enkele fosfolipidenlaag,tight junctions,mesosomen)


Stellingen:

  1. Niet-competitieve remming: Werking een niet-competitieve inhibitor kan die vermindert worde door substraat consentratie te verhogen
  2. Een dierlijke cel in een hypertonische oplossing, lyseert

Revision #1
Created 2 November 2021 20:01:09 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:09:59 by Jasper G.