2013 augustus examen

  1. Leg het verschil uit tussen ontsmetten en sterilisatie.
  2. Leg uit: strikt aëroob organisme. Geef een voorbeeld.
  3. Welke celorganellen zorgen voor de eiwitsynthese in het cytoplasma?
  4. Geef de samenstelling van het buitenmembraan.
  5. Geef enkele groeiremmende factoren om een bodem selectief te maken.
  6. Wat is het verschil tussen vrij en gebonden coagulase?
  7. Endotoxinen: wat + belangrijkste eigenschappen.
  8. Op welke manieren kan een mens besmet worden met Toxoplasma gondii?
  9. Wat is de symptomatologie bij Giardia intestinalis?
  10. Wat is de volwassen vorm van Ascaris lumbricoides?

Revision #1
Created 2 November 2021 20:08:04 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:09:59 by Jasper G.