2016 januari examen (vroeger Organische chemie)

- Schrijf alle kanonieken van het volgende molecule (aromatisch ester)

- Geef een medische toepassing van een polymeer en beschrijf dit uitgebreid

- Geef het repeterend deel van PMMA

- Imine en acetaal gegeven, deze benoemen en de molecule opschrijven uit wat het gevormd is

- Claisen condensatie tussen twee moleculen, vermelden wat substraat en reagens is

- Grignard op ester

- Zeggen waarom bij een grignard geen zure katalyse mag gebeuren

- Intramoleculaire reactie; hierbij vermelden welke de zure H is, welk het eindproduct is dat gevormd wordt, of het oplosmiddel ervoor kan zorgen dat er rendementsverlies is


Revision #1
Created 2 December 2021 15:45:21 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:09:59 by Jasper G.