Examen januari 2022

Theorie Microbiologie

Test om Staphylococcus van Streptococcus te onderscheiden (1pt)

Wat is transformatie bij bacteriën? Hoe toonde Griffith dit aan met een experiment? Verklaar hoe antibiotica resistentie verspreid wordt door transformatie. (4 pt)

Vul de volgende tabel aan en geef een synoniem voor fimbrae (5.5 pt)

 

Flagellen

Fimbrae

Diameter

 

 

Lengte

 

 

Functie

 

 

Aantal per cel

 

 

 

Bereken het kiemgetal in urine (twee reeksen gegeven en in elke maar één telbaar, beide kiemgetallen berekenen en gemiddelde nemen, let op met microliter en milliliter) (3pt)

Teken een virion en duid vier onderdelen aan (2pt)

Je kreeg een korte beschrijving en enkele eigenschappen van bacterie en dan alle kenmerken aanduiden zoals acidofiel, neutrofiel, psychrofiel, fototroof,…

Voor en nadelen van twee microbiële oppervlakte analyses (zelf nog RODAC en swabbing techniek invullen)

Penicillium

10 juist of fout vragen (+0.5 pt per juist antwoord -0.25 per fout antwoord)

Welk cruciaal element van bacteriën inhiberen fluoroquinolones

Bacteriële groeicurve

Oefening: er moet ontsmet worden voor een cultuur 10^5 aantal bacteriën bevat, er zijn er nu 10^1 aanwezig. Om de 40 minuten vind er een celdeling plaats, hoelang kan er maximum gewacht worden met ontsmetten van dit oppervlak?

 

 

Labo microbiologie

Gramkleuring

Thioglycaatbouillon

MIU test

Verklaar volgende termen met betrekking tot de cursus microbiologie:

MSA bodem

 


Revision #1
Created 18 January 2022 15:45:52 by Michelle Van Dam
Updated 18 January 2022 15:46:53 by Michelle Van Dam