Skip to main content

2009 juni examen

Hoofdvraag:

  • Leg symplastisch en apoplastisch uit + link aan de wortel

Bijvragen:

  1. Secundaire meristemen van de wortel
  2. Leg de mannelijke gametofyt uit.
  3. Chrysant: 4u licht + 20u donker (na 5u: 5 minuten belichten) en weten dat Chrysant een KDP is en leg de bloeiinductie uit.
  4. Pastiden zijn semi-autonoom, leg uit.
  5. Gibberellinen bij bier.
  6. Stellingen, herformuleer indien fout.