2013 augustus examen

1) Bespreek voor- en nadelen van automatische celtellingen versus manuele microscopie.

2) Bespreek "RDW" (gebruik?, betekenis?, ...)

3) Wat is poikilocytose? Geef 2 voorbeelden.

4) Welke waarde verschilt voor een man en een vrouw?

a) aantal bloedplaatjes
b) aantal witte bloedcellen
c) aantal rode bloedcellen
d) MCH
e) MCHC
f) geen van bovenstaande

5) (ben ik vergeten)

6) Een vitamine K deficiëntie kan VROEGTIJDIG opgespoord worden door:

a) verlengde aPTT
b) verkorte PT
c) (ben ik vergeten)
d) geen van bovenstaande

Revision #1
Created 2 December 2021 15:42:25 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:10:40 by Jasper G.