2016 januari examen (Virologie)

1. Geef 3 virussen die mucosaal kunnen overgedragen worden. Vermeld ook telkens welke pathologie/ziektesymptomen ze veroorzaken. (3p)

2. Leg het principe van de Plaque test uit. (3p)

3. Welke antivirale middelen tegen HIV bestaan er? (3p)

4. Welke maatregelen kan een land nemen tegen een griep pandemie? (3p)

5. Wat is het verschil tussen chronische en niet chronische hepatitis B, met betrekking tot antigenen en antilichamen. Verduidelijk aan de hand van grafieken.(3p)

6. 10 juist/fout vragen over alle verschillende hoofdstukken (elk op 0,5p; mét giscorrectie)


Revision #1
Created 2 December 2021 15:51:15 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:10:40 by Jasper G.