2024 Januari Examen

Gedeelte van Tom Mortier: 

1) Relatie afleiden tussen gemiddelde molaire kinetische translatie-energie en de Temperatuur. Vertrekken vanuit de Kinetische gasvergelijking. (/4)

2) Oefening: (/6)

Bereken q, w, ΔU en ΔH voor elke fase en voor het totaal proces. 

Gedeelte Steven Van Damme: 

1)  Leg uit aan de hand van de definitie van de temperatuur waarom de temperatuur enkel positief kan zijn. (formule gegeven) (/2,5)

2) (2,5)

3) Oefening: Bereken entropie van het systeem. (gegevens: p1, p2, T1, T2, cv, n) (/5)

 


Revision #1
Created 9 January 2024 18:19:48 by c__v
Updated 9 January 2024 18:31:43 by c__v