2024 Juni Examen

Vraag 1 (/10)

Over kwantumdots

a) Wat is een kwantumdot? En leg het verband uit van de grootte van het deeltje met fotoluminiscentie. (tekening maken om te verduidelijken) 

b) Leg deze unieke eigenschappen door de uitbreiding naar een 3D doos te maken. 

Vraag 2 (/10)

Figuur van Absorbantiespectrum gegeven 

a) Geef reactievergelijking(en) van citraat reductie methode 

b) Hoe kunnen goudcolloïden in water worden gestabiliseerd bij de citraat reductie methode?

c) Wat is de oorsprong van de absorbantiepiek? Leg uit 

d) Wat gebeurt er bij toevoegen van sterk elektrolyt? Maak op de figuur de curve voor het mogelijke absorbantiespectrum na toevoegen van sterk elektrolyt en leg uit. 

Vraag 3 (/10) 

De energy gap van Germanium bedraagt 0,7 eV bij 300K.

a) Bepaal de minimale frequentie dat een deeltje nodig heeft om van de valentieband naar de geleidingsband over te gaan.

b) Bepaal ook de golflengte.

c) Kan een elektron overgaan van valentie- naar geleidingsband als het belicht wordt met EM straling met  frequentie = 3,091 *1014? Waarom wel of niet? 


Revision #1
Created 18 June 2024 12:14:03 by c__v
Updated 18 June 2024 12:22:04 by c__v