Business process management

2013 juni examen

Het vak werd gegeven door Pieter Hens die zijn leerstof uitstekend wist over te brengen. De examens waren volledig schriftelijk.

Juni 2013

 1. Teken een procesmodel adhv een gegeven case(de een was korter, de ander was langer)
 2. Verschil tss XOR en event-based gateway + voorbeeld
 3. Unbounded uitleggen
 4. Een procesmodel en je moest zeggen wat er fout liep en een oplossing geven voor dit probleem
 5. De eigenschappen van sound geven en je kreeg een tekening en je moest deze eigenschappen controleren adhv een Reachability Graph

2015 juni examen

Het vak werd gegeven door Pieter Hens die zijn leerstof uitstekend wist over te brengen. De examens waren volledig schriftelijk.

Juni 2015

 1. Een deel juist of fout vragen over de theorie aan de hand van een model: geen punten op juist of fout maar wel op je uitleg waarom dit fout is.
 2. Een deel van dit model uitleggen in normale woorden (dus niet technisch).
 3. Gegeven een case: duid alle dingen aan die out of scope zijn, alle actors, alle end states. Teken het model hierna.
 4. Enkele vragen over de theorie.
 5. Een deel over activiti, gegeven een model in bpmn20.xml formaat; upload het onder activiti en geef al de stappen, deploy het in activiti en geef al de stappen & start een procesinstantie ervan; copy/paste een screenshot met de status van het proces, Het proces wordt geblokkeerd omdat er een task approved moet worden; welke users kunnen deze approven en hoe heb je dit gevonden?, een error + mogelijke fix uitleggen.

2019 januari examen

1. Modelleer oefening

 Loops/Iteraties, Event-gateway, Boundary events, ... zijn allemaal nodig.

2. Vragen theorie

 a: Leg de Loop activity uit en geef een voorbeeld
 b: Leg de Multiple Instance Activity uit en geef een voorbeeld

3. Gegeven een proces model

 a: Wat is er mis met dit model
 b: Waarom is dit fout?
 c: Is dit model bounded en wat wilt dat zeggen?
 d: Is dit model live en waarom wel/niet?
 e: Hoe zou je het model verbeteren

4. Gegeven een omschrijving van een proces en 4 proces models.

 Is het model een juiste omschrijving van het proces, wel of niet.
 Zo niet, waarom?

5. Vragen Signavio

 a: Hoe verander ik een interrupting boundary-event naar een 
   non-interrupting boundary event in Signavio.
 b: Geef 3 voldoende verschillende vragen die beantwoord kunnen worden
   door de Signavio Workflow Accelerator (Proces analyse).

2019 juni examen

Het examen is nu mondeling en schriftelijk (grotendeels schriftelijk). Het vak werd gegeven door Johan Strypsteen

examen 2

1. Modelleer oefening

Loops/Iteraties, Event-gateway, Boundary events, ... zijn allemaal nodig. 
Lector (Mark in dit geval) vroeg hoe je een bepaald deel op andere manieren kon oplossen. !Tip: ken je benamingen goed!

verhaal: volledig proces van een klant dat bij een bedrijf bestelt. Controleer magazijn, bestel indien nodig bij.
Klant kan cancelen, dingen moeten nagevraagd worden bij leveranciers en klant. indien antwoord te lang duurt wordt het gecancelled etc.

2. Signavio vragen (op papier)

 a: Geef 4 attributen van signavio
 b: geef de 4 parameters van simulate in Signavio

3. gegeven volgend schema, beantwoord de vragen

 a: Is dit een bound schema
 b: Waarom wel/niet?
 c: Is dit schema live
 d: Hoe kan he zorgen dat dit schema wel in orde is?

4. Theorie

 versie 2: Wat is een signal event
 versie 1: Wat is een call activity

examen 1

1. Modelleer oefening

 Loops/Iteraties, Event-gateway, Boundary events, ... zijn allemaal nodig.

2. Vragen Signavio

 a: Hoe verander ik een interrupting boundary-event naar een 
   non-interrupting boundary event in Signavio.
 b: Hoe start je een signavio workflow accelerator project? (geef alle stappen)

3. Deadlocks & Unbound

 Gegeven is een schema en duidt aan waar er deadlocks en unbound events zijn.

4. Theorie

 Wat is het voordeel van Business Process in een INFORMATIESYSTEEM?