Webontwikkeling 2

2015 juni examen

15 Juni (Lector: Elke Steegmans)

Het examen ging door op de PC.


MONDELING

Leg uit: hoe van JSP pagina met form via Servlet naar resultpagina waarbij foutmeldingen getoond worden (Bijvragen in trend van verschil tussen webserver en webcontainer)

 

SCHRIFTELIJK

1. Client en Server uitleggen, verschil en hoe werken ze met elkaar?
2. Verschil tussen attribuut en parameter in een request + voorbeeld geven
3. Tekstje aanvullen over MVC

 

PRAKTIJK

Enkele JSP pagina's linken via een volledig zelf te schrijven Controller servlet (sommige kleine dingen aanpassen in JSP). Java code is gegeven. Selenium test schrijven voor het toevoegen van een nieuwsbericht op de nieuwssite.

18 Juni (Lector: Elke Steegmans)

MONDELING Je kreeg 2 screenshots van een webapplicatie. Er werd verwacht dat je kon uitleggen wat er gebeurden om van de ene pagina tot de andere te geraken.

SCHRIFTELIJK 1. Hoe ziet een GET response eruit, geef en plaats alle onderdelen in de juiste volgorde. 2. JDBC, een invultekst. 3. Model View Controller uitleggen, voorbeeld geven voor ieder concept.

PRAKTIJK Vergelijkbaar met de praktijktest. 1. Item kunnen toevoegen, rekening houden met validatie voor slechte input. 2. Overview van alle items tonen. 3. Overview op verschillende manieren kunnen sorteren.

2015 samenvatting - Sander Lenaerts

Samenvatting met dank aan Sander Lenaerts: Webontwikkeling2theorie.pdf

2017 juni examen

17 Juni (Lector: Greetje Jongen)

Examen op de pc's van UCLL (Examenlogin). 3u de tijd voor praktijk+schriftelijke theorie

THEORIE

PRAKTIJK

Gegeven op xtoledo: Zip met java klassen Recensie en RecensieDB, Selenium, chromedriver, test-klasse en JSP's: index, overzicht, vindRecensie, header en verwijder, css en img map. Recensies hebben een String titel, String auteur, int waardering (1-5), en String tekst.

2017 Project bestanden - Yanice Slegers

Het volledige project met dank aan Yanice Slegers: web2-master.zip

2017 samenvatting - Marie Verdonck

Samenvatting met dank aan Marie Verdonck: Web2-SamenvattingTheorie_MarieVerdonck_compressed.pdf

2018 samenvatting - Onbekend

Samenvatting uit 2018 met dank aan een onbekend persoon: Webontwikkeling 2.pdf

2019 juni examen

11 Juni (Lector: Greetje Jongen/Rudy Dekeerschieter)

Examen op de pc's van UCLL (Examenlogin). 3u de tijd voor praktijk+schriftelijke theorie

THEORIE

PRAKTIJK

Gegeven op xtoledo: Zip met java klassen Recensie en RecensieDB, servlet, Selenium, chromedriver, test-klasse en JSP's: index, overzicht, vindRecensie, header en verwijder, css en img map. Recensies hebben een String titel, String auteur, int waardering (1-5), en String tekst.

Als je dan later weer op de link klikt zijn ze wel weer zichtbaar (en blijft dit zo). (tip: cookie)

2020 augustus examen

met dank aan ISW

Vragen

Een aantal vragen (niet volledig).

Waarom mag een GET request geen side-effects hebben?
Hoe vaak wordt een @Before uitgevoerd?

Kies uit:

Wat is het nut/doel van MVC?
Wat is het verschil tussen de volgende twee:

<%! %> en <% %>

 

Bestanden:

18 Augustus.zip

 

2020 juni examen

met dank aan ISW

Praktijk vragen

Zie de bestanden voorbereiding. Deze kreeg je een week voor het examen en moest je thuis in orde brengen. Maak dit dus eerst!!

Daarna kan je het bestand Opgeaven Praktijk.pdf bekijken. De extra bestanden staan in web2_gegeven_bestanden.zip

OPLOSSINGEN VAN STUDENTEN: het kan zijn dat de oplossingen soms een deel missen, de personen die hun oplossing uploaden zijn telkens geslaagd. Zorg dat je de oplossing zelf altijd controleert of deze klopt met de gegeven vragen.

Theorie vragen

Vraag 1

Welke JSP-tag moet ik gebruiken in welke situatie?

  1. <%! %>

  2. <%= %>

  3. <% %>

  4. <%@ include %>

Kiezen tussen:

Vraag 2

Ik heb een website gemaakt voor een garage die bijhoudt hoeveel wagens er momenteel in de garage staan. Hiervoor heb ik een zoekfunctie geprogrammeerd. Gegeven de onderstaande code, hoe ziet de volledige URL van de HTTP-request er uit als ik op zoek ben naar de auto van het merk Ford en het type Focus. De domeinnaam van de website is mijngarage.be.

vraag_2.png

Vraag 3

Wat is het verschil tussen client-side en server-side validatie?

Vraag 4

Wat is het nadeel van het gebruik van cssSelector of xPath bij Selenium testen?

Vraag 5

Waar wordt een sessie (SESSION) opgeslagen?

Note: ze bedoelen hier niet de cookie, dus server-side.

Vraag 6

Waarom gebruiken we @Before en @After tags in testklassen?

Vraag 7

Waarom is een POST-request in sommige omstandigheden veiliger om te gebruiken dan een GET-request? Leg uit.

Vraag 8

Wat wil een 300 response code zeggen?

Note: een goede uitleg over alle HTTP-codes vind je op https://httpstatuses.com/.

 

Opgave examen en oplossingen: