2010 januari examen

Praktijk

Alles moet in 1 commando!

 1. Maak de bestandsstructuur ~/dir1/dir2/dir3/dir4/ als dir1 nog niet bestaat (in 1 commando!).

         if [ ! -d dir1 ];then mkdir -p dir1/dir2/dir3/dir4; fi

 1. Decrypteer een file met een AES-algoritme en een gegeven paswoord en schrijf de uitvoer naar een file.
 2. verplaats 10 '.jpg'-bestanden van een gegeven map naar je home dir en verander de extensies van jpg naar avi (in 1 commando!).

         mv /home/ldapusers/512345/Gegevenmap/*.jpg .. | rename -f 's/\.jpg$/.avi/' /home/ldapusers/512345/*.jpg

 1. haal uit een woordenlijst alle woorden waar een x EN een y in voorkomen, geef enkel het 10de resultaat weer.
 2. geef alle 10 letterwoorden met 10 unieke letters weer. (TIP: back referencing)

 

Theorie

 1. Subnetten verdelen en in CIDR vorm kunnen opschrijven
  1. 10.20.0.0 verdelen in subnetten die elk minstens 365 hosts bevatten
 2. Gegeven: TCPdump fragment. IP-adres van de DNS server zoeken; enkele stappen uitleggen en de waarde van de volgende ACK-bit berekenen. (goed kijken naar de vorige lijen --> Waarde kan je zo aflezen)
 3. Beschrijf in schemavorm hoe Kerberos authenticatie werkt. Is deze bestendig tegen een replay aanval? Waarom wel/niet?
 4. Wat is een digitale handtekening? Hoe zorgt dit voor integriteit en authenticiteit. 
 5. Wat is onweerlegbaarheid? Hoe zorgt het voor authenticatie en integriteit?
 6. IPv6 adres voluit schrijven vb: A5C2:CBE5:C::ABB5:ABBC
 7. Juist of fout? Licht toe met 1 zin:
  1. NAT werkt niet met IPsec (AH) in tunnelmode , met esp wel 
  2. DMZ is enkel beveiligd door controle van de router, op elke server moet nog beveiliging opkomen, op DMZ moet de buitenwereld op kunnen, op het bedrijfsnetwerk niet en is dus beter beschermd. Wel kan een firewall die meer als 2 interfaces gebruikt ook de DMZ beveiligen
  3. De routetabellen van de AS'en worden manueel bijgewerkt wrong... routetabellen worden up-to-date gehouden door dat ze naar elkaar berichten zetten die voldoen aan het BGP (inmiddels versie 4)
  4. Een ISP heeft er belang bij om een peering overeenkomst te hebben met elke andere ISP?
  5. VOIP gebruikt UDP en enkel udp omdat voIP een real-time toepassing
  6. PGP heeft certificaten en genereert een zogenaamde digitale vingerafdruk die kan gebruikt worden om na te gaan of een gebruiker echt is
  7. Via een certificaat is de eindgebruik zeker dat de server waarmee hij verbinding heeft gemaakt effectief de gevraagde server (en houder van het certificaat) is.

Revision #1
Created 17 June 2021 12:10:04 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:13:08 by Jasper G.