2020 januari examen

Groepsproject

Het groepsproject was hetzelfde als vorig jaar.

Examen: 9 Januari

Het examen bestond uit twee delen. Het eerste deel was het conceptueel model. Dit moet je mondeling verdedigen/uitleggen, eens je dat had afgewerkt kon je jouw naam op het bord schrijven en deel twee gaan halen. Als het aan jou was voor de mondelinge verdediging dan liet je het tweede deel even liggen.

Deel 1 - Conceptueel model

Een wijnboer die verschillende gegevens wilt opslaan:

Deel 2 - Logisch model & theorie

Het logisch model kwam was niet hetzelfde als je vraag bij deel 1. Hier je kreeg je twee conceptuele modellen en deze moest je omzetten naar het logisch model.


Conceptueel model 1
800px-Examenvraag_TDM_2020_-_1.png
Conceptueel model 2

350px-Examenvraag_TDM_2020_-_2.png

 

 

Daarna waren er nog twee theorie vragen:

Examen: 20 Januari 8h30

Deel 1 - Conceptueel model

Deel 2 - Logisch model & theorie

a) Wanneer is een sleutel minimaal? + Voorbeeld:

 Een sleutel is minimaal als het weglaten van een sleutelattribuut tot gevolg heeft dat er geen unieke identificatie meer is

b) Wat is redundantie? Is dit een probleem?:

 Redundantie is wanner er iets meer dan één keer bewaart kan worden in dezelfde gegevensverzameling en overbodig is omdat ze niet kan berekent worden door andere gegevens. Dit is een probleem want redundantie kan leiden tot inconsistentie! Het systeem moet juist niet redundant zijn.

Revision #4
Created 17 June 2021 12:51:02 by Jasper G.
Updated 30 December 2021 23:46:00 by Baki