2020 januari examen

Examen bestond uit 5 vragen:

 Vergeet niet: Na IMUL DWORD komt het product in EDX:EAX Dit wil zeggen dat als het getal niet in EAX past, het verderloopt in EDX. 
 Anders wordt EDX opgevuld met 0h of Fh, afhankelijk of het product positief of negatief is. Bij IDIV DWORD, komt uiteraard de rest in EDX

INVOER:

 A   ijzer        6   15
 V   roestrvrij staal   5   48
 A   inox         158  5


UITVOER:

 Winst  1286 €

Revision #1
Created 17 June 2021 12:12:53 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:13:09 by Jasper G.