2020 juni examen

(Corona) - P. Geens

Theorie

+- 24 multiple chose vragen

Praktijk

Bij elke vraag moest je deze vorm van input meegeven: "oneliner - outputhash md5sum" ('| mdsum' toevoegen aan je oneliner geeft je de hash terug van je output)

ls -ld /etc
tshark -r /home/logs/Cnw2_ftp.pcap -Y 'ftp.request.command==USER' -T fields -e 'ftp.request.arg' | sort | head -1
echo | openssl s_client -connect wiki.uclllabs.be:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -text
cat /home/logs/secret | openssl enc -a -d

Revision #1
Created 17 June 2021 12:03:58 by Jasper G.
Updated 3 December 2021 22:13:09 by Jasper G.