TI Fase 1

Hieronder vind je elk vak in Fase 1 van Toegepaste Informatica vanaf 2022

Programming 1

6sp.

Programming 1

2022-2023 Oplossingen Dodona-oefeningen en Examenvoorbeelden - Jialin Li

Op deze Github repository vind je mijn oplossingen voor alle Dodona-oefeningen en enkele examenvoorbeelden: 

https://github.com/JialinLi02/Programming1_Oplossingen_Dodona

Disclaimer: dit zijn mijn eigen bedachte oplossingen, ik kan niet garanderen dat deze de beste/efficiëntste/kortste oplossingen zijn.

Programming 1

2022-2023 Programming 1 Complete Cheatsheet - Jialin Li

Programming 1 - Complete Cheatsheet.pdf

Programming 1

Data Structures - Eray Ozcan

data structures cheatsheeeet.pdf

cheatsheet voor lists sets tuples... etc

Programming 1

Examen januari 2023

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Programming 1

Programming 1 examen B januari 2023

Programming 1 examen B Word documenten met de vragen erin.

vraag 1 examen B.docx

vraag 2 examen B.docx

Vraag 3 examen B.docx

Programming 1

Examen januari 2023 modeloplossingen (versies 1 / 2 / inhaalexamen)

Examenduur: 2u20min

Versie 1

Opgave

Modeloplossing


Versie 2

Opgave

Modeloplossing


Versie Inhaalexamen

Opgave

Modeloplossing

Computer Systems

6sp.

Computer Systems

Samenvatting CompSys

Samenvatting.docx

Computer Systems

2022-2023 Examen januari opgave

Examen duur: 2u20min

Vraag 1

Zet volgend binair getal om naar een hexadecimaal getal:

01011001 00110110 01100010 01010100 01010111 01111000

Vraag 2

Zet volgend binair getal om naar een hexadecimaal getal:

01000110 01000010 01001101 01000001 01101011 00101011

Vraag 3

Welk binair getal is volgend hexadecimaal getal:

7037 6e74 7439

Vraag 4

Welk binair getal is volgende hexadecimaal getal:

7874 517a 6a6c

Vraag 5

???

Vraag 6

Gegeven een getal in 2-complementsvoorstelling 3 bits nl. 101. Zet dit om naar een 2-
complementsvoorstelling 8-bit en geef van dat getal de negatieve waarde in 2-complement 8 bit.

Vraag 7

Wat is de 2-complementvoorstelling in 8-bit van volgende bitrij:

11001011

Vraag 8

Wat is de IEEE-754 32-bit notatie van onderstaand getal:

-234,13

Verduidelijk iedere tussenstap hoe je aan dit resultaat bent gekomen.

Vraag 9

???

Vraag 10

De disk heeft een sectorgrootte van 4096 bytes. Het bestandsysteem groepeert de sectoren in blokken van 16 KB. Hoeveel sectoren verbruikt een file van 3345 bytes?

Vraag 11

Hoeveel datablokken zijn er nodig om alle data te kunnen verzamelen in een EXT4 bestandsysteem dat gebruik maakt van inodes als het bestand 54 KB groot is en er een blocksize is van 4KB.

Vraag 12

Voeg een extra disk van 100 MB toe aan je Linux machine.

Voorzie deze disk van een GPT hoofding en maakt 3 partities van elk 20 MB.

Voorzie deze drie partities van het ext4 bestandssysteem.

Welk commando heb je gebruikt om de eerste partitie te voorzien van een bestandsyssteem (we gaan er vanuit dat je reeds root bent bij het uitvoeren van het commando)?

Vraag 13

Hoeveel partities zijn er mogelijk in een standaard GUID Partition Table scheme?

Vraag 14

Bereken van volgende twee bytes de pariteitsbyte: als eerste byte 0110 0111 en als volgende byte 1001 1101.

Vraag 15

???

Vraag 16

Hoeveel harde schijven heb je minimum nodig om een RAID 15 op te zetten?

Vraag 17

Als schedulingalgoritme wordt RR met een tijdsquantum van 24 gebruikt. De processen komen het systeem binnen zoals hieronder.

Screenshot_460.png

Wat is de omlooptijd (= tijd vanaf aankomst queue tot en met volledige uitvoering van process) van proces D?

Vraag 18

Schrijf een assembly programma dat 3 waarden vraagt en optelt. 2547892 aftrekt van de som en het resultaat ten slotte deelt door 4. Laat bij elke berekening het resultaat zien.

Vraag 19

Maak een eendraadsschema voor een datacenter in Leuven met 3 kringen. Elk 5 enkele stopcontacten per kring en afgezekerd op 20A met een differentieel van 30mA.

Vraag 20

???

 

 

 

Front-End Development

6sp.

Front-End Development

Samenvatting Front-End Development

Samenvatting.docx

Front-End Development

2022-2023 Examen januari opgave

Examen duur: 2u20min

Onderstaande bestanden werden gegeven op het examen:
Pdf met opgave, 2 korte filmpjes zonder geluid die het gevraagde resultaat tonen, startcode met html/css/js-bestanden en een games backend.

Front-End Development

2022-2023 Examen januari oplossing - Jialin Li

Zie opgave en de gegeven start-bestanden

De in te dienen zip-map "FamilienaamVoornaam.zip" moet enkel de HTML, CSS en JS bestanden bevatten, niet de backend.
Voor de backend: zie bovenstaande link.


Mijn oplossing:
LiJialin.zip

Disclaimer: dit was mijn eigen oplossing voor het examen, ik kan niet garanderen dat dit volledig juist is of de beste oplossing is.

Update: deze oplossing bezorgde me een score van 8 op 8 op dit examen.

Database Foundations

6sp.

Database Foundations

Samenvatting Database Foundations

Samenvatting.docx

Database Foundations

2022-2023 Examen januari opgave + modeloplossing

Examen duur: 2u20min

Introductieproject

6sp.

Introductieproject

2022-2023 Challenges

Voor 6 van de 20 punten moesten tegen eind november een reeks challenges individueel opgelost worden en ingediend worden via GitHub.

De challenges moesten gecloned worden via https://github.com/ucll-introductieproject/student-challenges

Introductieproject

2022-2023 Projectweek

Op 8 van de 20 punten stond de projectweek, de week voor de herfstvakantie.

De opdracht was om in een groep van 4 een simpele game te maken in Python met behulp van de Pygame-module.

Er werden punten gegeven op aanwezigheid en samenwerking (4 punten) en op de presentatie/demo van de game (4 punten), niet op de game zelf. Let op: aanwezigheid werd elke dag gecontroleerd, indien ongewettigd afwezig gedurende 1 of meerdere dagen = 0/20 voor het hele vak.

Als leidraad werd een Github repository gegeven met uitleg over Pygame en opdrachten die men kon volgen om al de basisstructuur van de game te maken.

Programming 2

6sp.

Computer Networks

6sp.

Back-End Development

6sp.

IT & Business

6sp.

IT & Industry discovery

6sp.