Skip to main content

2009 januari examen

De vragen zijn redelijk uitgebreid op het examen, met wat code bij of UMLschema's daarom slechts de onderwerpen waarover de vragen gingen:

  1. Decorator pattern
  2. Template pattern
  3. Singleton pattern
  4. Naamloze implementatie van interface
  5. Oefeningen op patterns
  6. Collecties + oefeningen