Skip to main content

2012 januari examen

20 januari (mnr. Fox)

 1. [Mondeling] communication diagram, verband tussen sequence diagram en communication diagram, verband tss design class diagram en communication diagram.
  1. welke fases waren er in het groepswerk?
  2. in welke fase zit het communication diagram?
  3. voor elk de modelcomponenten + vb
 2. USE-case diagram(it modeling) adhv tekst
  1. verwerk 1 stereotype en 1 extends
  2. eerste een package diagram tekenen en werk dan 1 package uit als use case
 3. business class diagram met associaties en multiplicities adhv tekst met volgende items in verwerkt:
  1. association
  2. rolnaam
  3. generalisation
  4. aggregation
  5. contraint
 4. belangrijke activiteit van vooronderzoek is analyse huidige situatie: leg uit.
 5. begrip: non functional requirement uitleggen

16 januari (mevr. Barrezeele)

 1. [Mondeling] Gegeven: een case study van een taxibedrijf. Gevraagd:
  1. het klassendiagram
  2. het toestandsdiagram voor Klant
  3. de use case beschrijving voor 'plaats reservatie'
  4. het sequentiediagram voor 'plaats reservatie'
 2. Wat is het verschil tussen statische en dynamische diagrammen? Geef voor elk gezien diagram aan of het statisch of dynamisch is, en verklaar.
 3. Wat is het componentdiagram en waar kan het voor gebruikt worden? Wat is in UML de guard en in welke diagrammen kan je het tegenkomen?

gemengde reeks (09/01/12 13u, mevr Barrezeele)

 1. mondeling:: beschrijving van een bedrijf/organisatie (nmbs)
  1. Maak een klassendiagram
  2. Maak een toestandsdiagram
  3. Maak een use-case beschrijving
  4. Maak een sequentiediagram
 2. schriftelijk
  1. Welk zijn de implementatiediagrammen, waarvoor worden ze gebruikt, wat is hun nut, geef een voorbeeld
  2. Wat is aan activiteitendiagram, waarvoor dient het, waarvoor wordt het gebruikt, geef een voorbeeld