Skip to main content

2013 augustus examen

Het examen verloopt hetzelfde als in eerste zit.

20 augustus voormiddag

Philipaerts

Vraag 1

a) Je krijgt een kader met de volgende schedulingalgoritmes: FCFS, Round Robin, Virtual Round Robin, SPN, SRT, HRRN, Priority, Feedback.

Vul bij de volgende criteria telkens ja/nee in per algoritme. Bij kwanta is "kan" ook een optie: Preemptive, Kwanta, Aging, Starvation

LET OP: GISCORRECTIE!

b) Leg Feedback scheduling uit.

Vraag 2

Geef 6 mechanismen voor gelijktijdigheid in Windows, Linux of Unix en bespreek kort

Geens

Vraag 3

Leg de werking en het nut van een superscalaire processor uit adhv een tekening

Vraag 4

Schets een geïnventeerde paginatabel en een meervoudige paginatabel en leg de werking uit en hun voor en nadelen Bij een gewone paginatabel zorgt TLB (Translation Lookaside Buffer) voor een enorme snelheidswinst is dit ook zo bij een geïnventeerde paginatabel?


12 augustus voormiddag

Philipaerts

Vraag 1

a) Je krijgt een kader met de volgende schedulingalgoritmes: FCFS, Round Robin, Virtual Round Robin, SPN, SRT, HRRN, Priority, Feedback.

Vul bij de volgende criteria telkens ja/nee in per algoritme. Bij kwanta is "kan" ook een optie: Preemptive, Kwanta, Aging, Starvation, (en nog één die ik vergeten ben...)

LET OP: GISCORRECTIE!

b) Leg HRRN uit.

Vraag 2

a) Wat zijn semaforen? Welke soorten zijn er? Wat is het verschil tussen sterke en zwakke semaforen? Welke methodes gebruiken semaforen doorgaans? Schrijf deze uit in pseudocode.

b) Leg het verschil uit tussen message passing en semforen. Wat zijn de voor- en nadelen hiervan?

 

Geens

Vraag 3

Een vraag die leek op de volgende: 1MB geheugen, virtuele adresruimte heeft 32 pagina's, 2KB groot. Teken adresvertaling, leg uit hoe het virtuele adres is opgebouwd, hoe groot (breedte & lengte) is pagetable?

Vraag 4

Memory leak in Linux