Skip to main content

2013 januari examen

18 januari (Mr. Fox)

Mondeling:

 1. Modellen van business analyse (+ gebruikte tekens, uitleggen, ...)
 2. Teken een business class diagram uit tekst (+ verschillen met design class, namen zoals aggregatie kunnen herkennen en gebruiken)

Schriftelijk:

 1. Verbanden beschrijven tussen sequence & activity diagram en tussen sequence & design class diagram + illustreren aan de hand van voorbeelden
 2. Use case diagram bespreken en zelf één tekenen waarin include, extend en overerving uitgelegd worden
 3. Voorbeeld van typische use-case beschrijving
 4. ... (diagrammen afleiden uit tekst)

17 januari (Mr. Fox)

Mondeling:

 1. Geef de template van een use case narrative. Geef een use case beschrijving van een gegeven use case uit de situatieschets van een gewenst informatiesysteem, en teken het bijhorende Bussines Class Model.
 2. In welke fasen van het groepswerk hebben we Activity Diagrams gebruikt. Geef 8 modelelementen van een Activity Diagram (bijhorende vraag: verschil tussen join en merge node adhv (primitieve) tekening.

Schriftelijk:

 1. Teken MVC Sequence Diagram van gegeven use case. Verband met Design Class Diagram
 2. Verschil Domain Class Diagram en Design Class Diagram.
 3. Beschrijf procesmodellering volgens de techniek van event partitioning (stappen + voorbeeld adhv gegeven situatieschets).

8 januari (Mevr. Barrezeele)

Mondeling:

 1. Je krijgt een hele beschrijving van een racecircuit.
  1. Maak een klassediagramma in de domein(dinges)fase
  2. Maak een Use Case beschrijving voor INSCHRIJVEN VOOR RACE
  3. Maak een toestandsdiagramma voor INSCHRIJVEN
  4. Maak een sequentiediagramma voor INSCHRIJVEN

Schriftelijk:

 1. Geef de implementatiediagrammen, wanneer stel je deze op, wat geven deze weer, wat zijn de verschillen hiertussen, geef een voorbeeld met de juiste symbolen.
 2. Wat is meervoudige overerving en herhaaldelijke overerving? Geef een goed voorbeeld.
 3. Wat is een actor? In welke UML's komt deze voor? Hoe wordt deze weergegeven