Skip to main content

2015 januari examen

12 januari (Griet Barrezeele)

Mondeling:

 1. Maak het klassendiagram van een reisagentschap.
 2. Maak het toestands diagram van OFFERTE
 3. Maak de use-cases beschrijving van OFFERTE
 4. Maak het sequentie diagram van MAAK OFFERTE AAN

Schriftelijk:

 1. Wat is een activiteits diagram, geef een voorbeeld aan de hand van de probleemstelling van het mondeling.
 2. Bij de use-cases hebben een black-box van het systeem wanneer wordt deze een white-box.
 3. UML is een iteratieve methode, bij welke diagrammen gebeurt dit.

20 januari (Patrick Fox)

Gegeven:

 1. Een uitleg over een lift. Op elk verdiep staan twee knoppen: omhoog en omlaag. In de lift zelf is een paneel voor het verdiep te kiezen. Na het openen van de lift wacht deze tien seconden. Na deze tien seconden sluiten de deuren en gaat de lift terug naar het gelijkvloers.
 2. Een beknopt klassendiagram zonder functies (enkel de klassennamen dus) maar met controllers en user interfaces.
 3. Een scenario: een passagier drukt vanop het gelijkvloers op de knop omhoog. Hij stapt de lift in en drukt in de lift op de zesde verdieping.

Mondeling:

 1. Geef voor bovenstaand scenario een MVC sequence diagram en een communication diagram. (hint: deze bevatten elk exact dezelfde informatie maar zijn anders getekend)
 2. Teken voor de lift een statechart diagram.
 3. Wat kan er op het klassendiagram worden bijgetekend met behulp van de gemaakte diagramma's? (Een van de antwoorden hierop is: functies)

Schriftelijk vraag 1:

 1. Wat is een use case en waarvoor worden ze gebruikt?
 2. Geef een use case narrative template en geef hier een voorbeeld van.
 3. Binnen een use case diagram kan men gebruik maken van volgende stereotypes: include, extend, generalisation. Wat is de betekenis hiervan?

Schriftelijk vraag 2

 1. Bespreek aan de hand van je uitgewerkt voorbeeld voor het groepswerk (opdracht 3/deel2) de aanpak van requirement analyse binnen agile/scrum gebruik makende van de UeXceler tool in Visual Paradigm.