Skip to main content

2015 juni examen

2 juni voormiddag (voel u vrij om aan te vullen)

Deel 1

  • Leg aan de hand van een voorbeeld race condition uit.
  • Aan welke condities "moet" er voldaan worden opdat een deadlock situatie zal ontstaan? Verklaar ook waarom.
  • Welk van deze 4 algoritmes kan tot starvation leiden en leg uit hoe: FCFC(FIFO), Virtuel Round Robin, SRT, HRRN, feedback.
  • Leg deadlocks voorkomen en vermijden individueel uit (niet het verschil met elkaar uitleggen)
  • Leg het bankiersalgoritme uit adhv een voorbeeld.

Deel 2 Beweer of elke stelling juist of fout is en leg uit waarom.

  • Bij COW treedt er veel fragmentatie op.
  • User schedules zijn performanter dan windows 32fiber
  • Maak een schets van de adresvertaling
  • Iets van paginering berekenen