Skip to main content

2016 januari examen

19 januari (Patrick Fox)

Mondeling

 1. Teken een domain class diagram. Deze moet minstens één instantie van elk volgend UML-element bevatten: associatie, aggregatie, overerving, stereoptype, constraint
 2. Teken een statechart diagramma.

Schriftelijk

 1. Uitleg geven over Quality Arguments (met voorbeelden)
 2. Scrum heeft drie rollen en 5 roles. Leg beiden zo uitgebreid mogelijk uit.

7 januari (Patrick Fox)

Mondeling

 1. Teken een business klassediagramma. Deze moet minstens één instantie van elk volgend UML-element bevatten: associatie, aggregatie, overerving, stereoptype, constraint
 2. Teken een statechart diagramma.

Geef uitleg over beide diagramma's. Extra randinformatie & meer uitleg over verscheidene UML-technieken geven wordt hierbij zwaar aangemoedigd.

Schriftelijk

 1. Teken een MVC communicatiediagramma (geen sequence!).
 2. Scrum heeft drie rollen en drie artefacten. Leg beiden zo uitgebreid mogelijk uit.

13 januari (Patrick Fox)

Mondeling

 1. Maak een event response list met 10 items (External, Temporal, State).
 2. Gebruik de event response list en maak hieruit een System Use Case (gebruik includes, extends, generalisation, ...).

Schriftelijk

 1. Maak een Domain Class Diagram.
 2. Geeft de 3 rollen en 5 activiteiten van Scrum en leg kort uit.
 3. Wat heeft INVEST met user stories te maken? Leg INVEST ook uit.
 4. Welke diagrammen worden gebruikt in een Business Analysis? Verdeel ze onder Data en Process.