Skip to main content

2016 juni examen

Vraag 1 en 2

Je kreeg code en moest zeggen wat de output was.

Vraag 3

Je krijgt 3 struct klassen en moest een functie schrijven in C++ zoals in java de "instanceof" methode bestaat.

Dit moest met "dynamic_casting".

Vraag 4

Teken de Huffman-boom

Vraag 5

Zet de Huffman-boom om naar bits.

Vraag 6

je kreeg een zin bestaande uit "abc" letters en moest het omzetten naar bits via het LZ77-compressiealgoritme.

Vraag 7 en 8

Je kreeg 2 keer een volledige "tekst" en je moest zeggen welk compressie-algoritme het beste gebruikt zou worden hiervoor. (LZ77, RLE of Huffman). Ook uitleg geven waarom.

Vraag 9

Je kreeg Java-code en moest dit omzetten naar C++ code.

Van wat ik me nog herinner van de opgave was:

interface Observer{
void update();
}
public class PrintingObserver implements Observer{
@Override
public void update(){
system.out.println("Update detected.");
}
}
public class Observable{
private ArrayList<Observer> observers = new ArrayList<Observer>();
public void addObserver(Observer observer){
     observers.add(observer);
}
 public void updateObservers(){
 for(Observer observer : observers){
     observer.update();
}
}
}
public class App(){
public static void main(String[] args){
Observable o1 = new Observable();
Observable o2 = new Observable();
Observer o = new PrintingObserver();
o1.addObserver(o);
o2.addObserver(o);
o1.updateObservers();
}
}