Skip to main content

2017 januari examen

 • Selenium test beter herschrijven? > PageObjects (zowel de test als de gebruikte PageObject klassen volledig op papier schrijven)
 • Leg uit: White and Black box testing met een voorbeeld (en leg voorbeeld uit)
 • Agile quadranten: testsoorten invullen in het juiste quadrant
 • 4 multiple choice vragen, zie ISTQB vragen online als voorbeelden
  • Vraag met partities, hoeveel testwaarden hieruit
  • Vraag over boundary value analysis
 • Vraag over V-model
 • Leg uit: regression testing (en voorbeeld waar/waarom het gebruikt wordt)
 • Leg uit: EclEmma en de soort testing waarbij deze gebruikt wordt
 • ... Nog een paar ...