Skip to main content

2017 januari examen

Examen is in het Engels vanaf dit jaar. Mondeling in het Nederlands.

19 januari (G. Barezeele)

Mondeling

 1. Teken een domain class diagram.
 2. Teken een use-case diagram.
 3. beschrijf één use-case (opgegeven welke).
 4. maak van de use-case een sequence diagram

schriftelijk

 1. geef alle diagrammen die we hebben gezien en geef een korte beschrijving, zeg ook dat het static of dynamic is. Wat is het verschil tussen static en dynamic.
 2. wat is External entity? Wat is een actor? wat is het verschil
 3. Wat is een guard en bij welke diagrammen wordt dit gebruikt? geef ook een voorbeeld.

25 januari (G. Barrezeele)

Mondeling: Gegeven een uitgebreide problem description over een evenementen systeem en een aantal functional requirements (+/- 1 pagina) Wat ik mij herinner:

- Evenementen kunnen evening seminars zijn of modules. Module bestaat uit meerdere dagen.
- Modules bestaan uit verschillende onderdelen, die elk een andere datum+tijd hebben en guest speaker.
- Voor zowel de seminars als de module-onderdelen moet je een speaker zoeken.
- Alle evenementen hebben een titel, nodige voorkennis, thema, niveau, max & min aantal deelnemers... (hoop andere eignschappen).
- Iedereen die wil moet zich kunnen inschrijving voor seminars of modules (huidige studenten 50% korting, alumni 20%)
- Elk evenement heeft een verantwoordelijke die een week voor de start nakijkt of er genoeg inschrijvingen zijn.
Zo niet wordt het event afgelast (en speaker en ingeschreven mensen ingelicht)
- Manager moet alle events kunnen opvragen, alle nog niet gekomen events, een overzicht van alle info voor een event, ...
- Evenementen hebben sponsors (die logo hebben) 
- Per event moeten we sponsors kunnen opvragen en de soort sponsering die we kunnen doen
- We kunnen ook Marketing campagnes doen voor events (hebben een cost, effect, type en description)
- Per event moeten we marketing campagnes overzicht kunnen krijgen
- Per event moeten we inschrijvingen (apart betaalde en onbetaalde en allen samen) kunnen krijgen
- Manager moet moduleDelen kunnen toevoegen nadat Module al gecreëerd is
 1. Teken domain class diagram
 2. Geef use-case description van "Een extra dag aan een module toevoegen"
Name: ExtraDagModule
Summary: Een extra dag aan een module toevoegen
Actor: Manager/Verantwoordelijke module
Preconditions: / (OF Module moet bestaan, maar dan moet exception weg)
Steps/Scenario: 1. Actor geeft titel van module (in mijn klassediagram moest titel uniek zijn)
        2. Systeem zoekt corresponderende module
        3. If (gevonden) dan gaat aantalDagen met 1 omhoog, else: exception 1
        4. Actor krijgt bevestiging dat aantalDagen 1 omhoog is van gekozen event
Exceptions: 1: titel komt niet overeen met een bestaande module > actor krijgt error bericht
Postconditions: Module (die correspondeerd met gegeven titel) zijn aantalDagen is met 1 opgehoogd
 1. Teken Sequency diagram van deze use case
Sequence_diagram_-_ExtraDayModule.jpeg
 1. Teken Activity diagram van "een evenement organiseren"
Activity_diagram_-_OrganiseEvent.jpeg

Schriftelijk:

 1. Geef alle diagrammen die we hebben gezien en geef een korte beschrijving, zeg ook dat het static of dynamic is. Wat is het verschil tussen static en dynamic.
 2. Beschrijf Deployment en Component diagrammen. Wat is het verschil? Geef van allebei een goed voorbeeld.
 3. Waarom spreken we bij usecases van blackbox? Wanneer wordt dit whitebox?