Skip to main content

2018 augustus examen

THEORIE 10/20

1) Geef alternatief equivalent query zonder gebruik van CUBE

SELECT row_number() over () as volgnr, geslacht, plaats, count(*) FROM spelers GROUP BY geslacht, plaats WITH CUBE ORDER BY geslacht, plaats

Aandacht: let op met row_number(), denk verder

2) Waarvoor gebruikt men FILTER, maak duidelijk aan de hand van een kleine SQL

3) Hoe garandeer je integriteit van een 1-1 of 1-0 relatie tussen 2 tabellen? Illustreer en onderlijn het noodzakelijke volgens jou.

4) Wat zijn de verschillen tussen een hiërarisisch model en relationeel model

5) Geef de uitvoer van volgende query

SELECT t1.nummer, t1.kolom1, (SELECT count(*) from tabel2 WHERE tabel2.nummer = t1.nummer)

FROM tabel1 as t1, tabel2 as t2

WHERE t1.nummer < 3

Tabel1
nummer kolom1
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
Tabel2
nummer kolom1
1 10
2 20
3 30
4 40

SQL 10/20

6) Geef een lijst met servers (serial, jaar, os) waarvoor er geen interventies gebeurd zijn.

7) Geef de naam van het personeelslid dat het hoogste aantal interventie-eenheden heeft gepresteerd aan gameservers. Gebruik hiervoor geen LIMIT of TOP.

8) Geef de naam van het OS waarvoor gemiddeld gezien de meeste interventie-eenheden zijn gepresteerd. Gemiddeld gezien wil zeggen: het totaal aantal interventies bekijken in verhouding tot het totaal aantal servers van dit OS. Gebruik geen LIMIT of TOP.

9) De klant met het minst aantal interventies in december 2010 krijgt een vast kortingspercentage van 15%. Maak gebruik van een transactie.

 

 1. SERVERROOM

 

  1. Korte beschrijving:

Een serverroom heeft verschillende servers voor verschillende klanten. Een server heeft maar één besturingssysteem en is niet gevirtualiseerd. Sommige servers zijn gameservers en hebben een hogere prioriteit wat betreft nodige interventies.

Voor iedere interventie wordt het aantal gewerkte tijdseenheden genoteerd. Maandelijks wordt er een factuur gemaakt per klant die interventies gehad heeft. Een standaardbedrag wordt dan vermenigvuldigd met het aantal te factureren eenheden. Als een klant een korting geniet, wordt dit percentage in mindering gebracht op de factuur.

Alle mogelijke applicaties staan beschreven. Het gaat hier om binaire, wat wil zeggen dat als een applicatie bestaat voor verschillende besturingssystemen, het ook meerdere keren voorkomt in de applicatietabel.

Installaties van applicaties op bepaalde servers worden ook geregistreerd om zo een algemeen beeld te hebben van de staat van een server.

 

  1. Tabel- en veldbeschrijving

Server

 serial     int    not null   uniek serienummer voor de server [PK]
 jaar      int    not null   jaar van ingebruikname
 os       char(50)  not null   naam van het besturingssysteem
 klantid    int           huidige klant waarvoor deze server draait
 isgameserver  boolean  not null   gameservers hebben een hogere prioriteit

Klant

 id       int    not null   uniek ID voor een klant [PK]
 naam      int    not null   naam van de klant
 tarief     double   not null   tarief per eenheid voor deze klant
 korting    double          kortingspercentage voor speciale klanten

Interventie

 serial     int    not null   [PK]
 personeelslid int    not null   
 datum     datetime  not null   
 opmerkingen  char(255) not null   
 eenheden    int    not null   
 factuurnr   int    not null

Factuur

 factuurnr   int    not null
 klantid    int    not null
 datum     date    not null
 bedrag     double   not null
 isbetaald   boolean  not null

Applicatie

 id       int    not null   uniek ID voor een applicatie
 naam      char(50)  not null   verschillende versies van een app hebben dezelfde naam (ook voor verschillende OS)
 versie     char(10)   
 os       char(50)  not null

Installatie

 applicatieid  int    not null   [PK]
 serial     int    not null   [PK]
 datum     datetime  not null   
 personeelslid int    not null   personeelslid dat de installatie verrichte

Personeelslid

 id       int    not null   [PK]
 naam      char(60)  not null   naam van het personeelslid

 

  1. ERD
 -------------------              ----------------
 | server      |             | klant     |      --------------------
 |-------------------|             |----------------|     | factuur      |
 | serial INT [PK]  |             | id INT [PK]  |     | -------------------|
 | jaar INT     | >|--------------------|| | naam INT    |     | factuurnr INT [PK] |
 | os CHAR(50)    |             | tarief DOUBLE | ||----|< | klantnr INT    |
 | klantid INT    | ||--           | korting DOUBLE |     | datum DATE     |
 | isgameserver BOOL |   |           ----------------      | bedrag DOUBLE   |
 -------------------   |                        | isbetaald BOOL   |
       =       |   -----------------------          --------------------
       |       |   | interventie      |               =
       |       |   |-----------------------|               |
       |       |   | serial INT [PK]    |               |
       |       |   | personeelslid INT   | >|--------------------------
       |       --|< | datum DATETIME    |
       |          | opmerkingen CHAR(255) |      ----------------
       |          | eenheden INT     | >|--   | personeelslid |
       _          | factuurnr INT     |   |   |----------------|
       ^           ----------------------    --|| | id INT [PK]  |
  -----------------------                      | naam CHAR(60) |   -----------------
 | installatie      |                      ----------------   | applicatie   |
 |-----------------------|                          =      |-----------------|
 | applicatieid INT [PK] |                          |      | id INT [PK]   |
 | serial INT      | >|------------------------------------------------       | naam CHAR(50)  |
 | datum DATETIME    |                                | versie CHAR(10) |
 | personeelslid INT   | >|----------------------------------------------------------|| | os CHAR(50)   |
  -----------------------                                 -----------------