Skip to main content

2018 augustus examen

Vraag 1

Werk van een applicatie de mogelijke Given When Then scenarios uit.

Vraag 2

Werk van een applicatie de mogelijke Test Conditions & Test Cases uit.

Vraag 3

Schets het V-model, geef ook een korte beschrijving van elke fase.

Vraag 3.1

Bij welke fases van het V-model behoren de analist, de developer, de tester.

Vraag 3.2

Wat is het nadeel van het V-model?

Vraag 4

Meerdere meerkeuzevragen gelijkaardig met http://www.softwaretestinghelp.com/istqb-testing-certification-sample-question-papers-with-answers/

Vraag 5

Gegeven: @Test code voorbeeld Gevraagd: Waarom is dit een slechte test?

Vraag 6

Leg het verschil uit tussen regression testing en maintenance testing.

Vraag 7

Wat voor een soort tool is EclEmma. Beschrijf dit begrip ook.

Vraag 8

Leg de verschillen uit tussen White-box en Black-box

Vraag 9

Leg uit: Absence of errors falacy