Skip to main content

2018 augustus examen

1) We nemen een steekproef van 4 personen en gegeven: P(Android) = 0.85, P(iOS) = 0.15

a) Wat is de kans dat alle Android gebruiker zijn
b) Wat is de kans dat er exact 3 Android gebruikers zijn als we weten dat er minstens 1 iemand een Android gebruiker is

2) multiple choice:

  • een normaalverdeling is altijd symmetrisch
  • een poissonverdeling is altijd symmetrisch
  • een poissionverdeling is altijd assymmetrisch
  • de verwachtingswaarden X + Y is hetzelfde als de verwachtingswaarden X plus de verwachtingswaarden Y

3) gegevens i.v.m. belminuten van een bedrijf

a) doe een Hypothese met de volgende waarden: U = 50, X = 40, var=201.666, n=16,
b)teken ook in een normaalverdeling hoe deze kans zou uitzien, zet zeker belangrijke getallen erop
c) hoe kun je deze hypothese verbeteren?

4) gegevens van leeftijd en maximum hartritme

a) welk verband is er tussen de 2 gegevens
b) hoeveel is de correlatiecoëfficient
c) hier zijn 4 BI over de correlatiecoëfficient, welk betrouwbaarheidsinterval is juist
d) Geef de juiste uitleg
  • met 95% kans ligt de correlatiecoëfficient van de steekproef in dit BI
  • met 95% kans ligt de correlatiecoëfficient van de populatie in dit BI
e) interpolatie en extrapolatie, wat is dit, leg uit met een voorbeeld van de gegevens
f) n= 16, r = 0.601, a=1%, wat kunt ge zeggen over de gegevens X en Y