Skip to main content

2018 juni examen

Volledig schriftelijk, gegeven door Strypsteen

1) Geef de 7 eigenschappen van een KMO die het moeilijk maken om een KMO te automatiseren

2) Zouden Iaas, Paas, of Saas hier een oplossing voor kunnen bieden?

3) Wat zijn de directe en indirecte kosten bij aankoop van bedrijfssoftware voor een bedrijf?

4) Geef de submodules van Logistiek en Aankoop

5) Vragen over het gastcollege

6) Wat hebben Machine learning en Big Data met elkaar te maken?

7) Geef een voorbeeld uit het artikel

8) Wat wilt Gartner zeggen met Digital Quality Revenue en hoe is dit verschillend van normaal Revenue?

9) Geef de 8 eigenschappen waar Digitale Transormatie een positieve invloed op kan hebben

10) Geef de 6 rijen van Zachmann

11) Wat kan Zachman betekenen voor een bedrijf

12) Wat is het Architecture Content Framework van TOGAF en wat zijn zijn onderdelen

13) Leg al de onderdelen van het ADM uit (ADM is gegeven)

13) Wat is de reden dat de ovenames bij MedAMore niet vlot verlopen?

14) Teken de grafiek waar al de Operating Models op staan, vergeet de assen niet te labelen

15) Naar welk Operating Model streeft MedAMore? Leg uitbundig uit