Skip to main content

2019 juni examen

Mondeling: ACID. Full form. Leg uit. Verband met NoSQL?

Theorie: 1. Geef conceptueel uitvoering van Select statement. 2. Tijdens Uitnormalizatie moet vreemnde sleutel gebruik maken van primary sleutel. Ja/Nee. Leg uit. 3. Meerkeuze vraag over Select snelste is. ( keuze tussen select statements met - id, hash, datum)

Praktijk: Gegeven db met tabellen bank, in_uitgave, eigenaar, type....

1 a. Schrijf een script die een nieuw kol (bedrag en teken) aanmaakt aan table en data toevoegt met betreffende data (maak gebruikt van andere kol in tabel). b. Wat is probleem met zo'n manier van data toevoegen? c. Create view van twee tabellen zonder joins te gebruiken.

2. Update table(in_uitgave) wanner een uitgave wordt gedaan door 'Griet' (van eigenaar) naar inkomen. a. Geef bericht "This is normal.... bla bla....., bug fixed" wanner update gedaan is. b. Geeft bericht bij insert "are you sure".