Skip to main content

2020 augustus examen

/10 theorie

1) /2 schrijf deze query op 2 versch manieren select * from x tabel_a where x not in (select x from tabel_b )


2) /2 tabel van isolation level (not possible, possible) letterlijk invullen

 

3)programma over verzorgsters in hierarchisch tabel wat is GN en GNP wat doet dit programma

 

4) /2 een query van view create view as select snr from spelers where blabla group by s.snr with check option

kun je hierin muteren (insert, delete)? ja/nee/soms/optioneel

(ik had nee omdat er zo paar regels zijn wanneer je niet mag muteren en 1 daarvan is geen group by / order by of set operatoren)

 

5) /2 Waar kan er in een select instructie een niet gecorreleerde subquerry staan, geef de naam van ja wa vervangt me die subquerry. Doe dit voor amle componenten, denk aan select from where (vage vraag again...)


/10 praktijk

5 queries db over geiten

zet de 5 queries in 1 grote transactie waar concurrency hoog moet zijn (dus dirty read)

start transaction

set transaction isolation level dirty read

  • query*

end transaction

uhm er zat ook een query bij waar je cube moest gebruiken , ook like %


groetjes thuis kirito-kun x