Skip to main content

2020 januari examen

1. Als een vader van een familie van 5 kinderen de stelling "Ik heb niet alleen jongens" beweert. Als dit waar is, wat is de kans om precies 4 meisjes te hebben?

2. Gegeven: gemiddelde = 3, standaarddeviatie = 1,5

a) Als hij bereid is 7% van de alarmen te vervangen bereken de garantieperiode.
b) Stel we hebben het populatiegemiddelde niet bereken dit gemiddelde leeftijd over een groep van 8 als je weet dat 14% stuk gaat in de eerste 3 jaren.

3. Gegeven: populatiegemiddelde = 30 en een steekproef met 11 gegevens.

a) Bereken de P-waarden en teken de grafiek. Welke conclusie trek je hieruit?
b) Wat is de kans op een type-I fout?
c) Wat kan je nog uit dit onderzoek bepalen?

4. Gegeven x en y waarden

a) Bereken als er een rechtlijnig verband is voor significantieniveau van 5%
b) Stel dat hij rechtlijnig is bereken de vergelijking van de trendlijn.
c) Leg uit wat extrapolatie is en geef een concreet voorbeeld m.b.v. de gegeven data.