Skip to main content

2020 januari examen

Op het examen waren er 3 delen en hiervoor kregen we 2h met internettoegang.

  • Theorie: (op xtoledo zelf)
- De Active Directory is een implementatie van LDAP, Kerberos en DNS: leg deze 3 begrippen uit (m.a.w. wat is het verband tussen de AD en die 3) 
- PXE: leg uit, voorbeeld, componenten(servers) + schema maken
FROM openjdk:8
COPY server.jar server.jar
CMD java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui
COPY eula.txt eula.txt
EXPOSE 25565 25565