Skip to main content

2021 januari examen

THEORIE:

1: de uitvoer van 2 tabellen die gejoined worden on true.

2: vraag over hierarchische databank structuur. bij welke database structuur hoort deze code? wat doet de code?

3: welke 4 soorten subqueries zijn er? bij welker kan je exists toepassen?

4: vraag over collation.

5: verander de geit tabel zodat er in bijgehouden wordt wie de eigenaar is van een geit.

PRAKTIJK:

1: geef hoeveel wedstrijden er per plaats zijn, maar enkel plaatsen waarbij de meest recente wedstrijd dit jaar was.

2: geef alle geiten die geen unieke geboortedatum hebben.

3: geef per geit de totale kg_melk dat die geproduceert heeft, en ook het totaal onafhankelijk van de geit (dus rollup denk ik).

4: maak een object eigen_geit aan zodat een boer hier aan kan en enkel zijn eigen geiten kan zien en aanpassen.