Skip to main content

2022 januari examen

Dit vak wordt op verschillende aspecten geëvalueerd. 50% van de punten staat op de website die je doorheen het semester maakt, de website gaat over spelers, matches en trainingen van een ploeg en maak je per twee. De andere 50% kan je verdienen op het mondeling examen, wat bestaat uit een praktijk (20%) en theorie (30%) gedeelte.
Voor het mondeling examen heb je de laatste versie van je eigen gemaakte website als gegeven, het praktijkgedeelte is open boek/laptop, het theoriegedeelte is gesloten boek. Voor het praktijkgedeelte krijg je 30 minuten de tijd om de functie te implementeren, daarna geef je een korte demo van het resultaat en upload je de gezipte code op Toledo. Bij de theorievragen krijg je telkens enkele minuten de tijd om je voor te bereiden.
Praktijk:
  • Voeg een teller toe aan de match overview-pagina die telt hoeveel matches er op dat moment in de databank zitten.
  • Voeg een extra pagina toe waarin staat hoeveel trainingen er op dat moment in de databank zitten.
Theorie:
  • Leg SQL injection en XSS uit en toon in je code.
  • Leg uit hoe je de story 'Add Training' hebt geïmplementeerd.