Skip to main content

algemeen

Er wordt normaliter geen theorie gegeven. Alles is zelfstudie.

  • Doorheen het semester zijn er een reeks kleine opdrachten waar 25% van de punten staan.
  • Op het einde van het semester dient er een project ingeleverd te worden waar 25% van de punten op staan.
  • Tijdens de examenperiode is er een schriftelijk openboek examen dat meetelt voor 50% van de punten.