Skip to main content

algemeen

Aanwezigheden worden voor Databanken 2 niet opgenomen. Elke week kunnen 2 groepjes van maximum 5 personen een groepsopdracht maken. Als de lector het eindresultaat goedkeurt, verdien je een open-boek-examen. Je mag dan al het papieren cursusmateriaal meenemen, zoals bv. het SQL-LeerboekInleiding tot Gegevensbanken en een afdruk van de uitgevoerde opdracht. Zoals gewoonlijk bevindt al het lesmateriaal zich op Projektwerk.