Skip to main content

algemeen

Voor dit vak moet je een aantal opdrachten maken:

  • LinkedIn-profiel aanmaken
  • Webpagina met portfolio en cv
  • Observatiestage
  • Rapport en presentatie over observatiestage
  • Mensen opleiden en begeleiden
  • SWOT-analyse over jezelf
  • Intake-gesprek jobbeurs

Er is geen examen.