3D Computer Graphics (Software)

Algemeen

Dit vak werd gedoceerd door Mario Ausseloos en nu door Frederick Vogels. De cursus is vrij duidelijk maar desondanks blijft dit een moeilijk vak. Indien je een les mist is het niet makkelijk om bij te benen. Naar de les gaan is dus zeer belangrijk.

Je maakt doorheen het schooljaar een project in groepsverband dat je mondeling verdedigd op het examen.

2012 augustus examen

Schriftelijk

Mondeling

2012 januari examen

Examen1

Schriftelijk

Mondeling

Examen2

Schriftelijk

Mondeling