Service Oriented Architecture

2011 januari examen

Volledig mondeling examen

Er werd een voorbeeld gegeven van een of ander bedrijf dat zonnepanelen zet en veel meer vraag krijgt dan dat ze aankunnen met hun IT-systeem. Er werden een aantal vereisten gegeven waaraan het IT-systeem waar jij de toekomstige ontwerper van bent moet voldoen.

Vraag 1: Geef 3 voordelen van het gebruik van SOA bij een oplossing voor het bedrijf.
Vraag 2: Is SOA hetzelfde als webservices? Leg uit.
Vraag 3: Welke services heb je allemaal nodig bij het bovenstaande voorbeeld voor de maakOfferte-service te maken.
Vraag 4: Uit welke lagen komen ze? (leg met andere woorden ook uit wat de verschillende lagen zijn: entity, task, utility)
Vraag 5: Leg alles uit in verband met service consumer, provider, broker

2013 samenvatting Eoghain Verdonckt

Met dank aan Eoghain Verdonckt: Samenvatting SOA theorie door Eoghain Verdonckt

2014 januari examen

Verdeling: 6 punten vallen te verdienen op taken onder het jaar, 6 punten op het examen gaan over jouw taken (iedereen krijgt persoonlijke vragen over zijn opdrachten), 8 punten op het examen zijn theorievragen

23/1/14

Theorie

  1. document literal wrapped
  2. Waarom dat RESTFUL beter is dan SOAP
  3. iets over service kandidaten

PE

  1. Factsheet
 1. voorbeeld van web api te downloaden
 2. voorbeeld van software client-server
  1. Project REST
 1. Welke Http methodes?
 2. system sequence diagram over als je naar een bepaalde site surft

20/1/2014

Theorie

Op het examen moet je kiezen uit drie bundels. Die bevatten drie theorievragen waarvan je er eentje (vraag 2 of 3) mag openlaten zonder puntenverlies. Ieder krijgt ook persoonlijke vragen over zijn taken. Alles is mondeling te verdedigen. Het mondeling duurt vrij lang (meer dan 20 minuten) en er worden veel bijvragen gesteld over alle aanverwante topics).

Bundel 2:

Geef naast Client-Server de 5 andere paradigma's van REST

Waarom kiest men voor verschillende leveranciers?

Cookies are evil. True or false?

PE

Verschillen tussen desktop, mobiele en internet api

Gegeven: xsd met minoccurs/maxoccurs en een variabele van een speciaal type

Gevraagd: Leg code uit. Waarom wordt de uitwerking van het speciale type afgezonderd?

Leg de verschillen uit tussen REST en Soap test

2019 januari examen

1. Geef 3 van de 6 kernwaarden van het SOA manifest

2. Geef de verkorte uitleg over SOA

 - HTTP is the address
 - XML is ...
 - SOAP is ...
 - WDSL is ...
 - UDDI is ..

3. Geef 3 voorbeelden van de standaard operaties op een Page

4. Geef de 8 stappen van het schema met de service broker

5. Multiple choice vraag over REST

6. Geef een voorbeeld van de "Consume" fase

7. Leg het schema van ESB uit (FerroLogic)

8. Geef de layers van een API (FerroLogic)

9. Geef de JS code om te serialiseren