2022 examen

5 JUIST/FOUT vragen elk op 2 punten

5 meerkeuzevragen waar je telkens de juiste of foute moet aanduiden, elk op 2 punten

4 woorden uitleggen en van elk een voorbeeld geven, elk op 1 punt

Casus, in totaal op 16 punten

Tim werkt x aantal jaar in een bedrijf. Hij beslist later zijn eigen bedrijf op te starten. (Dit bedrijf voert gelijkaardige activiteiten uit als het bedrijf waar hij werkte)


Revision #1
Created 15 January 2022 15:29:33 by Anoniem
Updated 15 January 2022 16:35:03 by Anoniem