2022 examen

* De vragen zijn ongeveer, maar niet exact zoals ze op het examen stonden *

Examen was volledig schriftelijk.

1. - Wat is ECM? Wat is het nut en waarom is het nodig voor organisaties?
    - Hoe kan je Office365 hierbinnen plaatsen?
    - Teken de ECM roadmap en leg elk component uit, alsook hoe je de roadmap moet interpreteren.

2. - Wat zijn de belangrijkste gelijkenissen en verschillen tussen Document Management en Records Management?
    - Waarvoor dient een Content Type en geef een voorbeeld uit je project.
    - Wat is Classification? Bespreek enkele mogelijkheden, zorg dat je taxonomy en thesaurus duidelijk beschrijft.
    - Wat is versioning? Is er een verband met check-in/out, zo ja, leg uit.

3. - Wat is Workflow Management? Waar dient het voor?
    - Teken de componenten van een WFM en beschrijf elke component. 

4. Terminologie: yield, noice en silence + taxonomy en thesaurus


Revision #1
Created 12 January 2022 13:39:28 by Anoniem
Updated 16 January 2022 15:02:33 by Anoniem