1CX Algemene chemie

Uit Diana's examenwiki

Kijk ook eens naar BLT: http://diana.be/examenwiki/index.php?title=1LB_Beginselen_van_de_chemie weet wel dat zij een paar hoofdstukken minder moeten kennen!)Januari 2011

 1. ionische verbindingen uitlegen aan de hand van een voor beeld
 • deffinitie en uitleg tabel van Mendeljef van ionische-energie en elektronen-affiniteit
 • roosterenergie uitleggen
 1. Wat is hybridisatie, sp-, sp²-,sp³-hybrisatie uitleggen
 • oefening waarbij je de SN moet bereken, hoek moet geven, hybridisatie en lewis structuur moet geven
 1. 2 vragen waar bij je de ph moet berekenen

Januari 2014

Theorie

 • Lewisstructuur tekenen + hybridisatie atoom bepalen + geometrie.
 • Kunnen uitleggen wat verhogen van de druk en temperatuur doet met het evenwicht + wat de verdelingsgraad doet met de reactiesnelheid.
 • Kunnen aantonen met een grafiek/formule hoe een katalysator werkt.
 • Kunnen zeggen of een zout zuur/basisch reageert (met reacties aantonen) (je krijgt een tabel met de Kz en Kb waarden).
 • Meerkeuzevragen

Oefeningen

 • Enkele reacties & redoxreacties schrijven
 • Naamgeving
 • Het aantal C N Cl O H - atomen in een organische verbinding bepalen (je weet welke eindproducten je vormt bij de verbranding ervan en de massa van deze eindproducten).
 • De eveniwchtsconstante van een evenwichtsreactie bepalen.
 • Stoichiometrisch rekenen.
 • Gaswetten.

Januari 2015

Theorie

1) Lewisstructuur gegeven van CO2: (6p)

 • elektronenconfiguratie (1s 2s ..)
 • hybridisatie uitleggen
 • energiediagram van C (zo met die pijltjes)
 • energiediagram van O
 • de orbitalen tekenen en de elektronen hierin zetten (geef aan waar de vrij elektronen zitten + de sigma- en pi-bindingen)

2)Chemisch Evenwicht (H6) (4p)

 • evenwichtsconstante bereken
 • uitleggen wat er gebeurd met het evenwicht als de druk verhoogd wordt + wanneer een vaste stof aan wordt verkruimeld
 • Arhennius vergelijking: uitleggen + tekenen

3) Thermochemie (H10) (5p)

 • Wat is vormingsenthalpie? (delta Hf)
 • iets berekenen in standaardtoestand (1atm+25°C) en bij een gegeven druk + 27°C
 • Born-Haber cyclus tekenen + Er berekenen

4) 10 Meerkeuzevragen (zonder giscorrectie) (5p)

 • 4 molecules gegeven: welke hebben datief covelante binding?
 • ...
 • ...

(zeker meerkeuzevragen van proefexamen bekijken; er zijn altijd enkele die daarop lijken)

Oefeningen

1) naamgeving + reacties

 • 4 soorten reacties
 • 4 redoxreacties
 • formule is gegeven -> geef de naam (1 complex, andere gewone)
 • naam gegeven -> geef formule

2) meest eenvoudige formule + brutoformule zoeken

 • Gegeven: CaHbOcNdCle (oefzoiets) + O2 -> ..% H2O + ..% NO2 + ...

(andere oefeningen weet ik niet meer)

Labo-examen Dec 2014-2015

Theorie

 • bruine ring
 • theoretische massa bepalen (stond bij A1 kristallen en such)

praktijk

 • Onbekende , we kregen ene( Cl, F, I of Br) en dan moest ge via allerlei proefbuisreactie aan tonen of het al dan niet aanwezig is. Hierna moest ge dit verdedigen/uitleggen bij een van de lectoren.
 • Destilatie van ethanol, tevens diagram kunnen opstelen en zegen wat voor samenstelling de eerste en laatste druppel van het destilaat hebben. Duid dit ook aan op het diagram. Tevens opstelling laten controleren door een van de lectoren

Januari 2016

Theorie

1)

 • Lewisformule van BrO3- tekenen. Hybrilisatie geven (sp3 was dit). Formele ladingen, partieel ladingen. Elektronen configuratie.
 • Gegeven zijn 2 resonantiestructuren van hetzelfde element. Bepaal welke het stabielste is. (EN toepassen hierop)

2) Gegeven is synthese van ammoniak.

 • Geef Arrheniusvergelijking en pas dit toe wanneer men een katalysator zou gebruiken (k neemt toe door verlaging van Ea) en temperatuurverhoging (k neemt toe)
 • Bepaald de snelheid a.d.h. van de snelheidsvergelijking met een nulde orde reacite
 • Geef de concentratie weer met deze orde en schets deze in functie van tijd. Bepaal en leid ook af de half waarde tijd.

3) Gegeven zijn verschillende evenwichten en aflopende reacties met hier en daar de Kz waarde erbij.

 • Rangschik van hoogste naar laagste pH. (Dit lijkt makkelijk, maar er waren ook zouten bij gegeven zonder Kz waarde. Tijdens het dissociëren zal een klein deel een zuur of base vormen van deze zouten. Zo moest je die dan rangschikken)
 • Gegeven is KMnO4. Vul deze in een Nernstvergelijking in en leg uit hoe de volt zou veranderen i.f.v. pH.

4)

 • Meerkeuze vragen. Alhoewel geen gistcorrectie, waren deze zéér moeilijk en konden soms uit 16 verschillende antwoorden bestaan. Ik heb zelf een redelijke voorkennis van Algemene Chemie en vond deze zelfs heel moeilijk. Hou hier rekening mee! De meerkeuzevragen leken op de vragen tijdens de lessen en de TTT (Tussentijdse toets, proefexamen)

Oefeningen

1)

 • Enkele niet-redoxreacties, als ze niet opgaan, leg uit waarom.
 • 2 redox-reacties oplossen
 • Naamgeving van bepaalde moleculen geven en structuurformule geven.

2) Gegeven was dichtheid van een stof met massa-procent en dichtheid met massa-procent van een andere stof. Hieruit moest je het volume berekenen van een vrijkomend gas. Temperatuur en druk waren gegeven, maar moest je niet gebruiken aangezien de temperatuur en druk constant bleef.

3) Een stof met 2 reagens en 2 producten in een evenwicht. Bij het reagens was de mol gegeven en bij één van de producten ook. Daarna werd er gegeven dat bij een volume verandering het andere product zoveel mol geproduceerd werd. Nu vragen ze wat het volume is a.d.h. van het aantal mol van het 2de product.

4) Gegeven was het massa-procent en dichtheid van een stof. Bereken met de ideale gaswet het volume van de hoeveelheid geproduceerd gas. (Niet compleet, enkele dingen vergeten :/)

Opmerking: Na de examenvragen op de examenwiki van voorbije jaren zelf te hebben bekeken ging ik ervanuit dat bepaalde hoofdstukken (gelijk het laatste) niet gevraagd zouden worden. Deze komen dus echter wel voor in de meerkeuzevragen, dus helaas moet je alles leren :(