1LB Elektromagnetisme en thermofysica: th., oef. & lab: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
k (Heeft de beveiliging van "1LB Elektromagnetisme en thermofysica: th., oef. & lab" opgeheven)
(geen verschil)

Versie van 14 jan 2013 om 14:23

Dit vak is samengevoegd geweest met 1LB_Mechanica naar het nieuwe vak 1LB Toegepaste fysica, gelieve alle vragen hier nu te doen

Theorie: mondeling examen 19 juni 2012 (L. Weckhuysen)

 • Vraag 1:

Deel a: Geef de wet van Lambert en de wet van Beer. Geef de formule van lichtintensiteit en de eenheid ervan. Leg absorbantie uit en geef ook hiervoor de formule. Geef in een tabel weer hoe de afgelegde weg de lichtintensiteit beïnvloedt (of iets dat daarop lijkt, weet het niet meer zeker =) )

Deel b: Je krijgt een tekening gegeven van absorptie voor en na (pagina 90, af toch in de cursus van 2010-2011) leg deze uit.

Deel c: Röntgenfoto is gegeven, uitleggen hoe dit gemaakt wordt en wat dit te maken heeft met absorptie.

 • Vraag 2:

5 juist/fout vragen

Tekening over de versnelling van deeltjes bij massaspectrometer. (De exacte vraag hierover herinner ik me niet goed)

Een positieve lading zit liever in een gebied van lage potentiaal.

Bij het opwarmen van een pot water (zonder deksel) ontstaan bellen op de bodem deze zullen voor de de oppervlakte bereiken kapot springen. Deze bellen versnellen het kookproces.

Je hebt twee staven, één van 2meter lang en met een doorsnede van 0.5 en een staaf van 1 meter lang en met een doorsnede van 0.25. De tweede heeft een hogere weerstand dan de eerste.

De warmte beïnvloedt de weerstand in een draad.

Theorie: mondeling examen 13 juni 2012 (L. Weckhuysen)

 • Vraag 1
  • Leg elke fase uit van de massaspectrometer
 • Vraag 2 ( 5 uitspraken is het juist of fout en leg uit waarom)
  • Bij welke condensator is de spanning het grootste.
  • Duid aan of welke foto de juiste breking aantoont

Oefeningen: schriftlijk 13 juni 2012 (L. Weckhuysen)

 • Vraag 1
  • Oefening over warmteleer.
 • Vraag 2
  • Oefening over breking ( van lucht naar glas) , bereken ook hoe dik het glas is.
 • Vraag 3
  • Bereken de vervangingsweerstand , bereken het potentiaalverschil tussen punt a & b en bereken de stroom die over een weerstand loopt.

Theorie: mondeling examen juni 2012

 • Vraag 1
  • Leg de werking van de refracto meter uit wat onder zoek je en welke eigenschap word er bepaald? **Duid op de tekening de stralen aan hoe worden ze gebroken?
  • Moet men monochromatisch licht gebruiken?
 • Vraag 2 Duid de juiste uitspraak of uitspraken aan. Je zal, tijdens het mondeling, je mening over elk van de vijf uitspraken moeten motiveren.
  • 2 parallelle stroomvoerende draden trekken elkaar aan wanneer de stroomzin in beide draden dezelfe is.
  • hoe dichter ladingen bij elkaal liggen hoe hoger hun interactiekrachten

Oefeningen: schriftlijk juni 2012

 • Vraag 1 over warmte cappaciteit en vermogen en hoeveel dit kost
 • Vraag 2 breking over convergerende les en daarna een divergerende lens
  • bereken de beeldafstand en vergroting voor de twee lenzen
  • bereken de totale vergroting
  • teken
 • Vraag 3 schakeling met onbekende R

R berekenen door vermogen en wet van ohm

Theorie: mondeling examen juni 2011

 • Vraag 1
  • Leg de werking van een microscoop uit aan de hand van onderstaande figuur. (figuur p 126 in de cursus)
  • Hoe definieert men de totale vergroting de totale vergroting van een microscoop?
  • Hoe kom je aan de formule van de lineaire vergroting op de angulaire vergroting? (Je mag zelf kiezen welk van de twee je uitwerkt op dit examen.)
  • Waarom is het onmogelijk om een atoom waar te nemen met een optische microscoop?
 • Vraag 2: Duid de juiste uitspraak of uitspraken aan. Je zal, tijdens het mondeling, je mening over elk van de vijf uitspraken moeten motiveren.
  • Als de tussenruimte tussen de platen van een vlakke platencondensator opgevuld wordt met aluminium, dan verhoogt de capaciteit van de condensator.
  • Een homogene metalen draad wordt in 4 gelijke stukken geplooid zo dat de stukken mekaar raken. De weerstand van de geplooide draad is dan 8 keer kleiner in vergelijking met de oorspronkelijke draad.
  • Twee rechte parallelle stroomvoerende draden stoten mekaar af wanneer hun stroomzin tegengesteld is.
  • De figuur toont een maatbeker waarin zich één stof bevindt. In de maatbeker vinden we de stof terug zowel in de vloeistof fase als in de vaste fase. Als de zuiger naar beneden wordt geduwd, stolt de vloeistof. Het aantal vaste stofdeeltjes neemt dus toe, en de vloeistof verdwijnt.
  • Als we een lading in een elektrisch veld brengen, dan zal de elektrostatische kracht op deze lading dezelfde richting en zin hebben als het elektrisch veld.


2009 juni

Theorie: mondeling examen juni 2009 (reeks 1A/B)

Vraag 1:

 • Geef de wet van Lambert en Beer die de absorpite van licht in stoffen macroscopisch beschrijft, definier hierbij de grootheid licht. Wat is de éénheid van lichtintensiteit?
 • Onderstaande figuur beschrijft het proces van absorptie op het niveau van de atomen/moleculen. Leg uit. (figuur wordt nog bijgevoegd)
 • Wat heeft absorptie te maken met onderstaande foto (=rontgen foto van een hand). Hoe komt zo'n foto tot stand?

Vraag 2:

Welke uitspraak/ uitspraken zijn juist. Elke uitspraak moet mondeling worden gemotiveerd.

 • 2 parallelle stroomvoerende draden trekken elkaar aan wanneer de stroomzin in beide draden dezelfe is.
 • We beschikken over 2 cilindervormige staven van het zelfde metaal. De eerste heeft een lengte voer 2m en een straal van 0,5m. De tweede is 1m lang en heeft een straal van 0,25m. De tweede staaf heeft een grotere weerstand dan de eerste.
 • De soortelijke warmet wordt 4 maal kleiner al de te smelten massa 4 maal kleiner wordt.
 • Onderstaande figuur geeft mogelijk een elektrisch netwerk weer in een huis. (figuur wordt nog bijgevoegd)
 • De figuur toont een as waarop 2 verschillende ladingen vastzitten. Er is een plaats te vinden op de as waarop een elektron geen versnelling zou ondervinden. ( de figuur is een as met 2 bolletjes: een met 8q bij en met gewoon q bij )

Oefeningen: schriftelijk examen juni 2009 (reeks 1A/B)

Vraag 1:

De vervangingscapaciteit van nevenstaande netwerk (figuur wordt nog bijgevoegd) is 5µF. De condensator met capaciteit C2 draagt een lading van 6µC.

 • bereken C3
 • Zoek de lading op condensator C1
 • Welke spanning levert de bron?

Vraag 2:

De figuur (wordt nog bijgevoegd) toont een lichtstraal die vanuit lucht loodrecht invalt op het oppervlak ab van een glazen rechthoekige prisma. De brekingsindex van het prisma is 1,52.

 • Zoek de grootste waarde voor de hoek teta zodanig dat de lichtstraal volledig weerkaatst wordt aan het grensvlak ac
 • Welke hoek zit er in dat geval tussen de lichtstraal die invalt op het oppervlak ac, en de lichtstraal die uit het oppervlak bc van het prisma komt?


Vraag 3:

In een bedrijf van diepvriesproducten wordt één liter sope (essentieel water) op 20°C in een vat vloeibare stikstof gebracht. De stikstof heeft een temperatuur van 77K, haar kooktemperatuur. Door de aanwezigheid van de vloeibare stikstof bevriest de soep snel. Hoeveel kilogram stikstof verdampt er vooraleer de soep een temperatuur heeft bereikt van -18°C. De latente verdampingswarmte van stikstof is 48 cal/g.