1LB Mechanica

Uit Diana's examenwiki

Dit vak is samengevoegd geweest met 1LB Elektromagnetisme en thermofysica: th., oef. & lab naar het nieuwe vak 1LB Toegepaste fysica

Januari 2011

Reeks 4

Theorie

1. Het bewijs van die veerconstante/harmonische trilling

2. - In een glas water zit een ijsblokje, glas is tot de rand gevuld. Als het ijsblokje smelt loopt het glas dan over? Nee dit loopt niet over(Ja, verschil in dichtheid van ijs en water)

- Een plankje drijft op een vloeistof, met verschuift het met een kracht F. Als de opp vergroot, vergroot dan oo, de kracht? ( Ja, verband halen uit formule viscositeit)

- Voorwerp heeft als versnelling functie a(x) = ... . Is dan v(x) = ... de functie die de snelheid weergeeft? En wat is dan de c in v(x) (Checken of de integraal klopt, de c is dan de beginsnelheid

- In een stationaire stroming hebben vloeistof druppels allemaal een stroomlijn, kunnen deze stroomlijnen kruisen?

- De laatste weet ik niemeer :)!

Ze stelt ook wel nog enkele bijvragen maar dit is het belangrijkste

Oefeningen

  1. Een kanonkogel wordt op een gebouw geschoten van 12 meter. Je krijgt beginsnelheid, de hoek en de afstand tot het gebouw.
  1. - Je moet uitrekenen of hij de top raakt of niet. (Oefening op schuine worp dus).
  1. Oefening op golven. Je krijgt een paar gegevens ( Amplitude, periode, golfsnelheid, de uitwijking in de oorsprong op t1).
  1. Bereken de uitwijking op t1 op 10 cm van de oorsprong.
  2. Wat is de snelheid in dat punt.
  1. Een oef op hydrostatica/dynamicaJanuari 2012

Theorie

1. Afleiding van oppervlaktespanning + verklaar het begrip

2. - Functievoorschrift van harmonische trilling gegeven --> periode gevraagd

- Is de luchtdruk op de Mont Blanc dezelfde als bij ons? (Neen, de druk daalt exponentieel met toenemende hoogte dus de druk zal er lager zijn dan bij ons)

- Gegeven : een massa, een straal en een omwentellingssnelheid Gevraagd : centripetale kracht --> via F = m.a = m.R.(omega²)

- Vraag over Magnusffect --> effect van een voetbal (volgt een banaanvormige curve en gaat dus niet recht naar het doel) Oplossen met wet van Bernoulli


oefeningen 1. twee mensen op een schaatsbaan die naar de overkant schaatsen. De afstand is gegeven de snelheid moet je voor het meisje aflijden uit een snelheidsdiagram (veranderd vaak)zij krijgt ook 10m voorsprong op de jongen. De jonge heeft een constante versnelling van 1 m/s. Gevraagt is hoelang de verplaatsing van het meisje duurt en wanneer de twee mensen elkaar inhalen en of ze elkaar inhalen.

2. Bereken het depied van een vat met onderaan een opening die op het einde nog eens versmalt. Gegeven was denk ik de doorsnedes van de doorgang en de versmalling. De snelhied in het vat is verwaarloosbaar. tweede vraag was ook de druk in de doorsnede.

Theorie

(23/01/2012 van lector R.Vermeylen)

1)Capillaire opstijging en depressie (bij welke gaat er depressie optreden en bij welke opstijging: water en kwik)

2)Formule van harmonische trilling is gegeven (deze is ingevuld met waarden, jij moet de waarde van de pulsatie geven (w))

3)Geef de formule van de centripetale kracht

4)Is de luchtdruk hoger of lager in de Mont Blanc dan hier (leg uit)

5) Leg Magnuseffect uit (wet van Bernoulli)

Oefeningen

1) Rutger en Annouck schaatsen over een ijsbaan. De ijsbaan is een rechthoek, heeft een lengte van 60,0 m en een breedte van 30,0 m. Rutger staat aan het ene uiteinde van de ijsbaan en schaatst naar de andere kant.
Annouck schaatst in dezelfde richting maar start met 10,0 m voorsprong op Rutger

  • Wanneer bereikt Annouck het einde van de ijsbaan
  • Rutger schaatst met een constante versnelling 1 m/s2. Zal hij Annouck inhalen, indien ja wanneer, indien nee wat is zijn achterstand?

2) Op een waterbuisleiding is een venturimeter geplaast. De manometer is met kwik gevuld en geeft een hoogteverschil van 30 cm. De doorsnede van de waterleidingsbuis heeft een oppervlakte van 8 cm2, aan de vernauwing is de oppervlakte 4 cm2

  • Bereken de doorstroomsnelheid van het water in de vernauwing
  • Bereken het debiet(24/01/2012 van lector R.Vermeylen)

Theorie

1)Leg de werking van een bunsenbrander uit (wet van Bernoulli). (zeggen dat de druk in de bunsenbrander lager is dan de luchtdruk buiten dit is omdat de snelheid in de bunsenbrander hoger is en buiten wordt als windstil beschouwd.) je moet ook nog een ander voorbeeld van de wet van Bernoulli zeggen vb.: de vleugel van een vliegtuig.

2)Bereken de centripentale kracht straal,omwentelingssnelheid en massa gegeven.

3)Een punt dat 2pi rad/s draait start bovenaan. Waar bevindt dit punt zich 1,5s later?

4)Is de luchtdruk hoger of lager in de Mont Blanc dan hier (leg uit)

5)2 Capillairen gegeven met verschillende straal. Ze staan in zuiver water gevraagd is of het een capillaire opstijging of daling is en geef het hoogteverschil.


Oefeningen

1) Rutger en Annouck schaatsen over een ijsbaan. De ijsbaan is een rechthoek, heeft een lengte van 60,0 m en een breedte van 30,0 m. Rutger staat aan het ene uiteinde van de ijsbaan en schaatst naar de andere kant. Annouck schaatst in dezelfde richting maar start met 10,0 m voorsprong op Rutger Wanneer bereikt Annouck het einde van de ijsbaan Rutger schaatst met een constante versnelling 1 m/s2. Zal hij Annouck inhalen, indien ja wanneer, indien nee wat is zijn achterstand?

2) Op een waterbuisleiding is een venturimeter geplaast. De manometer is met water gevuld en er is een drukverschil van 0.3atm. De doorsnede van de waterleidingsbuis is 20cm en het smallere gedeelte een doorsnede van 10cm. de waterleidingsbuis is gevuld met kerosine ... kg/m^3 Bereken de hoogte van de manometer. Bereken het debiet.

(26/01/2012) Vetgedrukte tekst=== Theorie ===

Vraag 1

a) Geef de afleiding voor de formule van capillaire opstijging.

b) Bereken de hoogte van de opstijging van Dreft in een capillair (gegeven: alpha, dichtheid van Dreft, straal capillair, oppervlaktespanning) Bijvragen: hoe zorgt Dreft ervoor dat de capillaire opstijging verschilt aan de opstijging van zuiver water.


Vraag 2

a) y(t) = 3.sin(4t + pi/4) Periode T hieruit halen.

b) Verschilt de luchtdruk op de Mont Blanc met die van ons?

c) Gegeven: straal, massa en omwentelingssnelheid. Bereken de centripetale kracht.

d) Magnus-effect (voetbal) uitleggen adhv Bernoulli.

Oefeningen

Vraag 1 Idem als vorige examens (Annouck & Rutger).

Vraag 2 Op een waterbuisleiding is een venturimeter geplaast. De manometer is met kwik gevuld (dichtheid en delta h gegeven). De oppervlakte van de waterleidingsbuis is 8cm^2 en het smallere gedeelte een oppervlakte van 4cm^2. de waterleidingsbuis is gevuld met water. Bereken de doorstroomsnelheid in het smalle gedeelte. Bereken het debiet.