1LB Statistiek en IKZ

Uit Diana's examenwiki

Examen bestaat uit 5 vragen (oefeningen) Soort oefeningen: Kansrekenen / Hypothesetoetsen/ Verdelingen

Januari 2012

(26/01/2012, lector Roby Roels)

Theorie

1) Kansrekenen: Wet van Bayes

2) Kansverdelingen

3) Hypothesetoets: T-toets (Deze moest je mondeling gaan toelichten)

4) Samenhang van variabelen: Bereken regressierechte en pearson correlatie coefficient

5) IKZ: Teken een Levey-Jennings controlekaart en leg deze uit


(27/01/2012, Roby Roels)

Theorie

1) kansrekenen: gezamenlijke kans berekenen

2) kansverdelingen: binomiaal

3)samenhang variabelen: regressierechte en pearson correlatiecoeff.

4) Hypothesetoets: z-toets (mondelinge bijvraagjes: welk soort toets, betekenis 95% BI-interval,...)

5) IKZ: leg uit: juistheid, precisie en nauwkeurigheid en welke soorten fouten kunnen er voorkomen, oef over juistheid en precisie


Januari 2015

Statistiek en IKZ 6/01

Vraag 1

Er is een nieuwe test om protanomalie te screenen, een vorm van kleuren blindheid. De prevalentie bij mannen is 1,5%. 7% van de mannen die protanomalie hebben testen negatief. De specificiteit van de test is 97,5%.

a) Hoeveel mannen testen positief?

b) Wat is de negatief predictieve waarde van de test?


Vraag 2

De lichaamstemperatuur van konijnen is normaal verdeeld over een gemiddelde van 39 graden C en een ongekende variantie. Konijnen met een temperatuur lager dan 38,4 worden uit de studie verwijderd.

a) Bereken de variantie als je weet dat 12% van de konijnen uit de studie wordt verwijderd.

b) Als de variantie zo is dat 12% van de konijnen wordt verwijderd, wat is dan de kans dat als je lukraak 10 konijnen kiest, dat er hoogstens 7 in de studie overblijven?


Vraag 3

Er wordt een steekproef gehouden op 5 beren met X = borstomtrek en Y = gewicht.

a) Bereken de correlatiecoëfficiënt met voldoende tussenstappen.

b) Wat betekent dit resultaat voor deze steekproef?

c) Is de correlatiecoëfficiënt significant verschillend van 0? Bepaal met een hypothesetoets met alpha = 5%.


Vraag 4 (+ mondeling)

De hoeveelheid paracetamol in koortswerende tabletten is normaal verdeeld over een ongekend gemiddelde en een variantie van 36. Er wordt een steekproef van 5 genomen.

a) Bepaal een 99% BI voor deze steekproef en geef ook de afleiding hiervoor.

b) Hoeveel elementen moeten er minstens in de steekproef aanwezig zijn als we maximaal een breedte van 7 willen hebben?

Mondelinge bijvragen:

- Wat betekent een 99% BI?

- Wat gebeurt er met het interval als we 99% BI terugbrengen naar 95%?


Vraag 5

a) Leg juistheid, nauwkeurigheid en precisie uit.

b) Gegeven een steekproef met 36 elementen. Bepaal outliers door middel van de box plot en whiskers methode.