1LB Toegepaste fysica

Uit Diana's examenwiki

Augustus 2017

Theorie

1. gegeven: prisma met invallende straal. Teken wat er gebeurt als er licht invalt op de prisma.

2. gegeven: tekening van interferentie rooster. Duid alles aan op de tekening, leid de formule af en leg uit hoe het rooster werkt.

3. 15 meerkeuze vragen

oefeningen

1. gegeven: tekening van een U buis open langs 1 zijde en gesloten langs de andere kant, met in de buis kwik en olie met een bepaalde hoogte. Beide benen van de buis verschillen in doorsnede.

a. Leg uit waarom je alles doet

b. Bereken de druk in het vat

c. Als er zuiver water in het open been van de manometer wordt gegoten, wat is het volume in ml dat toegevoegd moet worden om het hoogte verschil van kwik 0 te maken.

d. Maak een tekening bij bovenstaande vraag

Januari 2017

Theorie: 1.) Instrument benoemen van op een foto (het was een refractometer van Abbé). 2.) Teken de lichtstralen zodat duidelijk wordt wat een grenshoek is en wat totale weerkaatsing is. 3.) Vragen over de refractometer, teken de lichtstralen en duid in verschillende cirkeltjes aan wat de laborant zou zien. (van licht naar donker overgaan). 4.) Leg uit wat graden brix zijn. 5.) Leid de formule van snellius af. 6.) Een hele bundel met MC vragen.

Oefeningen:

Een gesloten vat was tot 2,6m hoog gevuld met zuiver water. De oppervlakte van het vat was te verwaarlozen (een vat met een heel groot oppervlakte). Dit vat was gebonden aan een u-vorimige buis waar er kwik in zat. dat kwik was aan de rechterkant 30 cm hoger dan aan de linker kant. Er zat in het vat een gaatje (op 1m van de grond) waar water kon uitlopen met een debiet van 72l/min. Geef de snelheid waarmee het water uit de tank loopt (72l/min omzetten naar m/s). Geef de oppervlakte van het gaatje. Duid op de tekening alle gegevens aan die je hebt gebruikt of die je nodig had om te berekenen.


Augustus 2016

Theorie: 1. a) Welke eigenschap van een vloeistof kan men bepalen met refractometer? (/1)

B) Afbeelding van refractometer: teken de lichtstralen en leg uit. (/3) (/2)

c) Is het noodzakelijk om monochromatisch licht te gebruiken?


Bijvragen'

1. vaten gegeven met verschillende vormen maar hetzelfde volume. Welk vat heeft de kleinste druk

2. protecol van centrifuge gegeven. in RCF wat is het dan in rpm

3. een optisch actieve stof verstrooid de stroomrichting van een polarimeter

4. vraag over echo. vgeluid en delta t zijn gegeven. vraag is of de diepte dan 50cm is.

oefening 1.

een balletje wordt in een vat met alcohol 50 cm onder oppervlakte met vb= 25m/s losgelaten. dichtheid alcohol en hout gegeven. straal masse ect niet

a) teken alle krachten

b) hoe diep komt het balletje


oefening 2'

stroomkring is gegeven met diverse weerstanden. bereken.

Augustus 2015

21 augustus 2015

Theorie

1. De werking en de verschillende fase's van de massaspectrometer uitleggen met behulp van gegeven afbeeldingen.

2. juist of fout vragen

 • Twee draden van hetzelfde materiaal hebben dezelfde weerstand. De lengte van de eerste is 2 keer zo groot dan de eerste en de diameter van de eerste is twee keer de diameter van de tweede.
 • protocol van een centrifuge gegeven, bereken het toerental.
 • een weerstand in een elektrische schakeling heeft een vermogen van 8W; berekenen
 • met een polarimeter kan men een suiker bepalen (juist)
 • golflengte en periode aan elkaar linken van een golf

Oefeningen

1. Oefening op archimedeskracht

2. Breking aan 2 lenzen uittekenen

Januari 2013

21/01/2013
Theorie

1. Bespreek de baan van een positief deeltje dat zich in een homogeen magnetisch veld bevindt. Leg uit met een tekening.

1a. v loodrecht op B (/6)

1b. v evenwijdig met B (/1)

1c. v maakt een scherpe hoek met B (/3)

Juist/fout + argumenteer (elk op twee punten)

1. Het volumedebiet van bloed gegeven met een mogelijk vermogen van het hart. 2. De absorbantie is evenredig met de concentratie van de oplossing. 3. (Afbeelding gegeven) Dit is de snelheid van het bloed doorheen het lichaam. (Het was de juiste grafiek, gewoon wat uitleg geven en verklaren) 4. Het surfactant in de longen zorgt ervoor dat de druk in kleinere longblaasjes dezelfde is als in de grotere longblaasjes 5. Twee draden van hetzelfde materiaal hebben dezelfde weerstand. De lengte van de eerste is 2 keer zo groot dan de eerste en de diameter van de eerste is twee keer de diameter van de tweede. (fout)

Oefeningen

1. Bereken de beginsnelheid van het water bij een fontein en bereken de straal van het gat waar het water uitkomt. De vloeistof is water, het volumedebiet en de hoogte van de straal zijn gegeven. (/10)

2. Elektrische stroom in een weerstand X bereken (weerstanden en de totale spanning gegeven). (/10)

21/01/2013
Theorie

 1. Leid een forumule af voor de sedimentatiesnelheid en teken er een figuur bij.(/6)
 2. Geef de formule van de sedimentatiesnelheid in een centrifuge (/1)
 3. Geef het verband tussen de RCF-waarde en de rpm.
 4. Bijvragen

Juist/Fout + argumenteer telkens

 1. Elektrische veldlijnen snijden elkaar.
 2. (Afbeelding gegeven.) Dit is de deeltjesversneller van de massaspectrometer, het + deeltje dat omhoog afgebogen wordt heeft een te grote snelheid.
 3. De holle kant van een lepel, als je het voorwerp voor het brandpunt zet, is het beeld omgekeerd en reëel.
 4. Detergenten kunnen micellen vormen in zijn oplosmiddel.

Oefeningen

 1. Bereken de hoek alfa (brekingsindexen gegeven) als deze door een stuk glas gaat en er evenwijdig met het grondvlak weer uitkomt. (stukje glas = soort van trapezium). (/10)
 2. Bereken de stroom door weerstand X. (gegeven: alle weerstanden en de totale spanning) (/10)


 == Januari 2013 ==

11/01/2013
Theorie

 1. Welke eigenschap van een vloeistof kan men bepalen met refractometer? (/1)
 2. Afbeelding van refractometer: teken de lichtstralen en leg uit. (/3) (/2)
 3. Is het noodzakelijk om monochromatisch licht te gebruiken?
 4. Bijvragen

Juist/Fout

 1. 2 positieve ladingen gegeven, elektrisch veld op een bepaald punt getekend, klopt dit?
 2. Capillaire opstijging: contacthoek is groter dan 90°.
 3. Detergent verlaagt de oppervlaktespanning van water.
 4. Grafiek van potentiële energie gegeven (+ lijn van totale gemiddelde energie). Op deze grafiek staat de afstand tussen 2 moleculen (vaste stof) aangeduid. Is deze afstand mogelijk?
 5. Centrifuge: formule invullen van verschillende rotorarm en rpm.

Oefeningen

 1. Gegeven: parallel- en serieschakelingen. Bereken de vervangweerstand. Bereken de stroom bij een bepaalde weerstand. Bereken het potentiaalverschil tussen 2 punten. (/10)
 2. Gegeven: naald met diameter, volumedebiet, dichtheid bloed. Hoe hoog moet de bloedzak hangen tov de naald bij bloedtransfusie? (/10)