1TX Bedrijfsinformatiesystemen

Uit Diana's examenwiki


Algemene tips

In het begin lijkt het allemaal nog logisch en zeker voor mensen die al een bedrijfs-attest hebben maar naarmate de tijd wordt het moeilijker omdat ze zich meer concentreren op de werking van het totale bedrijf en niet alleen maar de boekhouding. Zorg voor goede notities en zorg ook dat je aanwezig bent tijdens de toetsen. Sommige leerkrachten geven een onaangekondigde toets (van boekhouden meestal). Vergeet zeker je portfolio/opdracht niet waarmee je makkelijk enkele punten mee kan scoren.

Het examen bestaat uit een mondeling en een schriftelijk gedeelte. Iedereen krijgt eerst zijn mondeling examen, waar hij maximaal een uur aan mag werken en dan wordt het examen ingeleverd en wordt het schriftelijk gedeelte gedistribueerd.

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een aantal theorie vragen waar best wel wat inzicht voor vereist is (gesloten boek). Het mondeling vraagt om iets voor te bereiden en dan te gaan vertellen (15min), dit is open boek!

Juni - 2012

Deckers

Mondeling:

Vragen over boekhouden:

 • Aanduiden waar je een rekening moet zetten aan de passiva of activa , en debet of credit.
 • Waarom je een huis afbetaald op meerdere jaren.
 • Geef de verschillende vereisten van het informatieverzorgend proces en het gegevensverwerkend proces.
 • Wat verstaan we onder control. Leg uit welke betekenis control heeft in een bedrijf. Leg ook het verschil met controle uit.*
 • Wat verstaan we onder de Soll-functie.
 • Leg de Deming Circle uit.

Schriftelijk:

 • letterlijk de vragen die waren gesteld en ging vragen uit het boekje "inleiding Administratieve Organisaties".
 • Een magazijnbeheerder is een procesmanager en heeft dus zowel een planning- als controlfunctie. Leg uit wat deze functies inhouden. Geef vervolgens ook de informatiebehoeften van deze functies weer.
 • Wat is precies het nut van procesanalyse?(ev. gebruik maken van Assurgen)
 • Geef de knelpunten van het voorraadbeheer van goederen en diensten. Hoe kan E-commerce oplossingen bieden?
 • Verschil tussen handelsbedrijfen en productiebedrijfen.

Januari - 2012

Vanovertveld

Mondeling:

 • Waardekringloopproces: tekenen + uitleggen + processen onderscheiden (primaire en ondersteunende)
 • Som de management-controlmodellen op + leg uit
 • Maak een flowchart van het schema "Goederenontvangst bij het Magazijnproces" + leg de stappen uit

Schriftelijk:

 • Leg uit:
  • beheersaspecten TGKIO
  • behoud van T en I
  • behoud van K
  • strokenplanning
 • Definieer en som aspecten op van (a) gegevensverwerkend proces en (b) informatieverzorgend proces
 • Wat zijn de procesfasen bij Research&Development proces + leg uit
 • Werk de volgende verkoop uit in een Netwerkplanning (productie en verkoop huis; stappen, tijd en 'komt na' zijn gegeven)


K. Melaerts

Mondeling

 • Bedrijf dat overzetboten bouwt. Krijgt opdrachten uit binnen-en buitenland. De boten kunnen aangepast worden aan specifieke wensen van de klant.
 1. Welk type bedrijf is het?
 2. Bespreek het productieproces voor dit type onderneming.
 3. Bespreek het procesverloop(=bewaking) voor

                   * Operationele informatiebehoeften

                   * Informatiebehoeften met betrekking tot de control.

     4. Hoe verloopt de resultatenanalyse.

 • Waar of niet waar?

Een balans wordt elke dag aangepast. + Verklaar.


Schriftelijk

 • Verklaar volgende begrippen(=uitleg + duidelijk voorbeeld):

                 * Worflowmanagement

                 * Waardekringloop

 • Effectiviteit is het belangrijkste aspect bij een informatieverzorgingsproces. Verklaar.

    Geef ook de andere aspecten de men bij een informatieverzorgingsproces verwacht, leg elk aspect uit.

    Geef enkele aspecten waaraan de informatie moet voldoen.

 • Geef de voorwaarden waaraan de magazijninrichting moet voldoen, en leg uit. Geef ook bij elk een voorbeeld.
 • Factuur berekenen, en in schema zetten zoals in de les gezien.
 • Geef de procesactiviteiten van een inkoopproces.

    Bespreek de eerste 4.

    Bespreek per activiteit hoe e-commerce invloed heeft hierop.Januari - 2011

Vanovertveld

Mondeling:

 • Reisbureau: analyse en stappenplan
 • Bar-restaurant: analyse en stappenplan van
  • klant die bestelling plaatst
  • keuke die voorraad bestelt

Schriftelijk:

 • Functies en processen
 • SMART
 • Projecten:
  • Welke onderdelen?
  • Wie is deel van een projectteam?
  • Waarom zijn projecten soms moeilijk onder controle te houden?
  • Factoren die een project kunnen laten mislukken
 • SOLL en IST voor
  • Gegevensproces
  • Informatieverzorgingsproces


K. Melaerts

Mondeling:

 • een tekst over Dewindt NV en je moest het productieproces uitleggen
 • boekhouden: 2 stellingen over het eigen vermogen en over de balans en Resultatenrekening

Schriftelijk:

 • verkoopproces
 • Productlevenscyclus
 • magazijnproces
 • een vraag over control en controle
 • en een factuur


Januari - 2010 - Vanovertveld

Mondeling:

 • Processchema, organisatieschema, SOLL & IST van gegevensverwerkend en informatievordering, workflow management en dan management control (planning & controle)

Schriftelijk:

 • Dan waardekringloop, definitie functie en proces
  Magazijnproces
  Projectmanagement: Tijd, kwaliteit, mijlpalenplanning, Prince2(tekenen & uitleggen)
  Bedrijfsbalans en resultatenrekening uitleggen + belangrijkste delen


Januari - 2009 - K. Melaerts

Mondeling:

We kregen een hele tekst over een verzekeringsmaatschappij Allianz die gebruik maakt van een Workflowmanagementsysteem en zo wat de basisfunctionaliteit uitgelegd. Dan kregen we 5 vragen:

 • Bespreek de voordelen. Op welk vlak situeert het voordeel zich het meest: efficiëntie, doelmatigheid of ... ? Motiveer je antwoord.
 • Stel dat er een nieuwe collega begint en we willen dat er controle gehouden wordt over zijn werk. Hoe zou je dat doen en op welke manier moet het systeem aangepast worden?
 • Rappel: stel dat we de taak van het compleetmaken van dossiers willen wegnemen bij de schadebehandelaar en willen geven aan lager opgeleiden. We willen dat deze mensen meldingen krijgen als een dossier al X-aantal dagen oncompleet zit te wachten. Hoe ga je dat invoeren en op welke manier moet het systeem aangepast worden.
 • Leg uit: managementinformatie en geef voorbeelden in dit geval.
 • Het systeem werd uitgebreid door te werken met officiële schadeherstellers die een deel van het werk zouden doen etc. En dan moesten we bespreken of dat voordelen heeft (zoals vraag 1) en of we dat aantrekkelijk vonden voor de verzekeringsmaatschappij.

Schriftelijk:

 • Geef de 3/4 kwaliteitseisen die van een informatieverstrekkend/gegevensverwerkendsysteem verwacht wordt en leg uit. (12ptn)
 • Vraag 2 (6ptn)
  • Wat verstaan we onder integratie?
  • Leg uit: interne integratie en externe integratie
  • Welke soorten interne integratie vindt men binnen een bedrijf? (niet helemaal zeker van de vraagstelling)
 • Vraag 3 (12ptn)
  • Geef het magazijnproces (primaire functies)
  • Leg 4 dingen daarvan uit
  • Geef 2 secundaire functies van het magazijn en leg uit.
 • Binnen e-commerce kunnen de zakelijke interacties opgedeeld worden in drie delen, rekening houdende met het bedrijf en zijn omgeving. (6ptn)
  • Geef deze drie subverdelingen
  • Leg uit.
  • Geef ook telkens een voorbeeld

Samenvattingen

Samenvatting 2010 - 2011 BIS door Thijs Nuyttens Opgeloste vragen portfolio 2010 - 2011 Samenvatting mattias mercy http://matmercy.madoka.be/doc/Samenvatting%20BIS.pdf