1TX Webontwikkeling 2: verschil tussen versies

Uit Diana's examenwiki
k (Admin heeft pagina 1TX Web ontwikkeling 2 hernoemd naar 1TX Webontwikkeling 2)
(geen verschil)

Versie van 31 aug 2017 om 11:56

Algemene Tips

Juni 2017

17 Juni (Lector: Greetje Jongen)

Examen op de pc's van UCLL (Examenlogin). 3u de tijd voor praktijk+schriftelijke theorie

THEORIE

  • In <form action="Controller?action=find"> leg uit waarvoor de 2 actions staan en wat ze doen.
  • Begrippen invullen in een tekst over MVC
  • Twee screenshots gegeven: index pagina met link naar overzicht en overzicht zelf. Leg uit wat er gebeurt als gebruiker op de link klikt. Leg communicatie tussen browser en server uit. Gebruik een schema.

PRAKTIJK

Gegeven op xtoledo: Zip met java klassen Recensie en RecensieDB, Selenium, chromedriver, test-klasse en JSP's: index, overzicht, vindRecensie, header en verwijder, css en img map. Recensies hebben een String titel, String auteur, int waardering (1-5), en String tekst.

  • Zet alles in juist mappen, selenium aan build toevoegen, chromedriver naar desktop slepen en laten runnen, zo is path ernaar ingegeven in gegeven testklasse.
  • Doe overzicht pagina werken (read met controller)
  • Doe vindRecensie werken, volledige server-side validatie, moet errors die in Model worden opgeroepen (door exceptions) tonen aan gebruiker en vorig ingegeven waarde laten staan als invoer fout is. Als invoer juist is moet het de recensies teruggeven die de ingegeven waardering hebben gekregen.
  • In overzicht pagina is er voor elke recensie een verwijder optie. Als je op deze klikt moet je naar een bevestigingspagina gaan (verwijder.jsp gegeven). In verwijder.jsp is een formulier met een 'Zeker' en 'Toch niet' knop. Zeker verwijdert de recensie in kwestie, en je gaat naar overzicht. Met 'Toch niet' ga je gewoon naar overzict.
  • Test schrijven voor als je een waardering ingeeft waar geen enkele recensie voor wordt gevonden. Kijk na of we terug op dezelfde form pagina vindRecensie komen, of de juiste error wordt weergegeven en of de input de vorige input terug bevat.
  • Zippen en op xtoledo zetten.

Juni 2015

15 Juni (Lector: Elke Steegmans)

Het examen ging door op de PC.


MONDELING

Leg uit: hoe van JSP pagina met form via Servlet naar resultpagina waarbij foutmeldingen getoond worden (Bijvragen in trend van verschil tussen webserver en webcontainer)


SCHRIFTELIJK

1. Client en Server uitleggen, verschil en hoe werken ze met elkaar?
2. Verschil tussen attribuut en parameter in een request + voorbeeld geven
3. Tekstje aanvullen over MVC


PRAKTIJK

Enkele JSP pagina's linken via een volledig zelf te schrijven Controller servlet (sommige kleine dingen aanpassen in JSP). Java code is gegeven. Selenium test schrijven voor het toevoegen van een nieuwsbericht op de nieuwssite.

18 Juni (Lector: Elke Steegmans)

MONDELING Je kreeg 2 screenshots van een webapplicatie. Er werd verwacht dat je kon uitleggen wat er gebeurden om van de ene pagina tot de andere te geraken.

SCHRIFTELIJK 1. Hoe ziet een GET response eruit, geef en plaats alle onderdelen in de juiste volgorde. 2. JDBC, een invultekst. 3. Model View Controller uitleggen, voorbeeld geven voor ieder concept.

PRAKTIJK Vergelijkbaar met de praktijktest. 1. Item kunnen toevoegen, rekening houden met validatie voor slechte input. 2. Overview van alle items tonen. 3. Overview op verschillende manieren kunnen sorteren.

Samenvattingen